FAO: Træproduktion er en forudsætning for andre goder

FAO har udgivet en ny udgave af "State of the World's Forests". Rapporten viser at en stor del af verdens befolkning er afhængig af træprodukter for at få deres basale behov for energi, husly og sundhed dækket. Skovene er uundværlige.

FAO udgav i juni en ny udgave af State of the World’s Forests (kaldet “SOFO”), der fokuserer på skovenes socioøkonomiske ydelser. Rapporten viser, at en signifikant andel af verdens befolkning er afhængig af træprodukter for at få deres basale behov for energi, husly og sundhed dækket.

Skovene er med andre ord uundværlige.

Skovenes socioøkonomiske ydelser

En ud af tre husholdninger i udviklingslandene forbruger træ som det vigtigste brændstof til madlavning.

Figur 1. Skovene bidrager til sundhed og fødevaresikkerhed. Kilde: SOFO 2014 in brief.

Træenergi udgør over halvdelen af den totale energiforsyning in 29 lande, hvoraf 22 ligger i Afrika. Træenergi er essentiel for milliarder af menneskers fødevaresikkerhed.

Rapporten redegør for at 1,3 milliarder mennesker, ca. 18 % af verdens befolkning, lever i huse bygget af træ, da træ ofte er billigere end andre byggematerialer. Mindst 41 millioner mennesker er beskæftiget ved produktion af byggematerialer, træenergi og ikke-træbaserede produkter. Det fremgår af højre søjle Figur 2.

Figur 2. Antallet af beskæftigede i skovbrugssektoren. Kilde: SOFO 2014 in brief.

Derudover yder skovene mange miljømæssige tjenester, som f.eks. modvirkning af erosion, bestøvning, naturlig skadedyrs- og sygdomsbekæmpelse og modvirkning af klimaforandringer, foruden mange sociale og kulturelle ydelser og næringsstoffer til lokalsamfundene hele året rundt.

SOFO 2014 peger på, at brugen af træ bør fremmes for at sikre alle disse ydelser i fremtiden.

Behov for mere helhedstænkning om skovene

Eduardo Rojas-Briales, FAO’s assisterende generaldirektør, udtalte, at skovpolitikker og -politikprogrammer bør adressere skovenes rolle med at levere fødevarer, energi og husly:

“Et holistisk perspektiv vil gøre skovene mere attraktive for investorer/donorer samtidig med at være til gavn for alle mennesker, især de dårligst stillede.”

Politikformulering bør verden over ændre fokus fra produktion til ydelser, mener han.

Det mener Dansk Skovforening

Vi er enig i vigtigheden i at tænke skovenes mange ydelser ind i politikformulering. Der er behov for en værdisætning af alle de mange goder, skovene leverer, så skovejerne retmæssigt betales for at sikre dem alle.

En forudsætning for at levere disse andre goder er dog at kunne producere og sælge træ. Derfor er der fortsat stort behov for at fokusere på træproduktion i skovene.