Finanslov 2020: 70 millioner til skovrejsning

Regeringen foreslår flere midler til grøn forskning og har fundet ekstra 65 millioner kr. til skovrejsning, så den samlede pulje for 2020 bliver på 70 millioner. Biodiversitetsskov og urørt skov-ordningerne opretholdes på uændret niveau. Lempelsen i bo- og gaveafgiften tilbagerulles, så afgiften igen stiger til 15%.

Regeringens udspil til finanslov indeholder budskab om at de prioriterer skovrejsning.

Regeringens udspil til finanslov indeholder budskab om at de prioriterer skovrejsning.

Skovordninger fastholdes

Selvom regeringen endnu mangler at komme med deres bud på hvordan Danmark skal nå det ambitiøse reduktionsmål på 70% i 2030, sender de i deres udspil til finanslov et budskab om at de prioriterer skovrejsning.

Puljen afsat til skovrejsning for perioden 2017-2020 var ellers ved at slippe op, hvilket betød at der oprindeligt kun var 5 millioner kr. tilbage til brug i 2020. Men i regeringens udspil til finanslov har de fundet ubrugte midler fra andre puljer og har nu afsat samlet 70 millioner til privat skovrejsning i 2020. Det er glædeligt.

Ud over midler til skovrejsning er de to ordninger til sikring af biodiversitet i private skove og udlæg af urørt skov fastholdt efter aftalen om naturpakken og uden yderligere midler. Det betyder at der til sikring af biodiversitet i private skove er afsat 18 millioner kr., mens der er afsat 11,2 millioner kr. til urørt skov.

Generationsskifteafgiften sættes op

Finanslovsforslaget indeholder et forslag om at tilbagerulle den lempelse af bo- og gaveafgiften, som den tidligere regering fornuftigt indførte for familieejede virksomheder. Regeringen vil således sætte afgiften op til 15 % igen og de vurderer at det vil give et merprovenu på 1 milliard kr. årligt efter tilbageløb og adfærd.

Forslaget får stor betydning for familieejede skovbrugsvirksomheders økonomi. Det vil udhule deres kapitalgrundlag når der generationsskiftes og vil dermed påvirke muligheder for udvikling, skabelse af øget produktion, naturværdier og arbejdspladser, som ellers er i samfundets interesse.

Flere penge til grøn forskning

Det er derimod positivt at regeringens udspil indeholder flere penge til forskning der kan fremme den grønne omstilling og hjælpe med at nå 70 procents målsætningen. Det er dog ikke af forslaget klart hvilke områder regeringen ønsker at prioritere.

Fra Dansk Skovforening har vi peget på behovet for forskning inden for nye værdiskabende anvendelser af træbiomassen.