Finske skovejere får skattelettelse for at sælge træ

For at imødekomme den akutte mangel på råtræ til den finske skovindustri, indfører den finske regering nu en delvis skattefritagelse på handel med råtræ fra finske skove.

Manglen på råtræ skyldes den russiske eksporttold, som Rusland har indført for at fremme den russiske skovindustri.

De finske skovejere skal ved skattelettelser stimuleres til at øge udbuddet af træ på hjemmemarkedet.

Reglerne er endnu uklare, men kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2008. Foreløbig ser det ud til at der gives 50 % skattelettelser frem til slutningen af 2009 og 25 % i hele år 2010.