Fjernvarmen er interesseret i fremtidens flis

Dansk Fjernvarme har bedt skovbruget præsentere fremtidens udbud af flis. Det sker på 10 regionalmøder i dette forår. De mange gode perspektiver interesserer og overrasker varmeværkerne.

Dansk Fjernvarme, brancheorganisation for 405 fjernvarmeværker over hele landet, afholder i disse uger 10 regionalmøder. På møderne præsenterer konsulent Ebbe Leer fra skovbrugets Træ til Energi-samarbejde (se nedenfor) potentialet for dansk flis til fremtidens energiforsyning.

Det er meget opmuntrende at beslutningstagerne om fremtidens brændselsvalg ønsker at høre skovbrugets vurdering af situationen. Og det er en fantastisk chance for skovbruget til at få sit budskab ud og en god dialog i gang med fremtidens aftagere.

Budskabet er at der er flis nok til fremtidens energiforsyning – hvis de involverede aktører planlægger efter og investerer i at bruge træ som fossilfri og vedvarende energikilde. Skovenes biologiske tilvækst kan øges kraftigt og bæredygtigt hvis politikere og biomassekunder beslutter at bruge mere flis. Det kan ske uden problemer for forsyningen til træindustrien eller for naturværdier.

På de første møder er Træ til Energis oplæg blevet mødt med interesse og overraskelse over det mulige udbud af træ i fremtiden. Det viser at skovbrugets synliggørelse af skovenes muligheder over for energitræets aftagere og planlæggere kan bane vej for lokalt samarbejde.

Til præsentationerne har Træ til Energi skrevet to dokumenter:

Træ til Energis politiske arbejde

Ud over informationsarbejdet følger ”Træ til Energi”-gruppen Energistyrelsens bioenergianalyse. Analysearbejdet vil spille en vigtig rolle i fremtidens energipolitik.

Træ til Energi arbejder for at analysen bliver tilstrækkelig nuanceret så al biomasse til energi ikke slås over én kam. Også politikerne skal kende de særlige og attraktive muligheder, både for energiforsyningen og for skovene, der ligger i skovdyrkning med brug af hjælpetræer.

Fakta om Træ til Energi

Træ til Energi er et samarbejde mellem Dansk Skovforening, Skovdyrkerforeningerne og HedeDanmark.

Københavns Universitet, Skov & Landskab, bidrager desuden med ny viden om flis og anden skovbiomasse til energi.