Flere medlemmer vil styrke vores politiske arbejde

Dansk Skovforening er skovejernes talerør til politikerne, og foreningen repræsenterer over halvdelen af det private skovareal. Men vi har brug for at endnu flere bidrager til det politiske arbejde. Derfor har vi lanceret en hvervekampagne der skal få flere skovejere til at melde sig ind i Dansk Skovforening. Og hvis du allerede er medlem håber vi at du vil tage en snak med skovejerkollegaer som ikke er medlem og dele vores informationer med dem. Læs lederen fra Skoven 12, 2020.

Vi håber at endnu flere skovejere vil se fordelen ved at være medlem af Dansk Skovforening. Foto er fra medlemsmødet på Sorø Akademis Skovdistrikt den 4. september 2020.

Dansk Skovforening arbejder for at sikre skovejernes rettigheder til den skov, de ejer.

Vi er skovejernes talerør til politikerne. Og vi fremmer skovejernes muligheder for at producere træ, naturværdier eller det, som den enkelte ejer finder relevant, i sin skov.

Selvom Dansk Skovforening allerede repræsenterer over halvdelen af det private skovareal, har vi brug for at endnu flere skovejere bidrager til det vigtige politiske arbejde.

Vi har derfor i november lanceret en ny hvervekampagne, der skal få flere skovejere til at melde sig ind i Dansk Skovforening.

Personlige besøg

Kampagnen skal ramme skovejerne bredt.

I de kommende måneder vil både foreningens bestyrelsesmedlemmer og direktør besøge en række skovejere, som endnu ikke er medlemmer. Målet er at få en samtale med skovejerne om forholdene i netop deres skov, og om hvordan Dansk Skovforening kan sikre de bedst mulige rammevilkår for at ejerne forsat kan drive skovene, som de selv ønsker det.

Samtidig har vi sendt personlige breve til en lang række skovejere med information om Dansk Skovforening, vores politiske arbejde og de øvrige tilbud, som er en del af medlemsskabet.

På vores hjemmeside kan du læse meget mere om vores kampagne, vores politiske arbejde og vores medlemstilbud.

Kampagne på de sociale medier

I sensommeren rejste vi rundt i landet for at møde en række skovejere og for at høre, hvad der er vigtigt for netop dem og for deres ejerskab til skovene. Møderne med skovejerne gav os et opdateret indblik i den værdi som Dansk Skovforening tilfører erhvervet og ejerne. Samtidig fik vi både nyttige og vigtige ideer til de politiske prioriteringer og udviklingen af medlemstilbud.

Skovejermøderne er der blevet en række korte videoer ud af. Videoerne skal supplere hverveindsatsen bl.a. ved at skabe synlighed på sociale medier.

Vi håber at vi ved at bruge flere kommunikationskanaler kan skabe større bevågenhed om de mange fordele, der er ved et medlemskab. Vores arbejde kan følges på både Facebook og LinkedIn.

Du kan gøre en forskel

Hvis du allerede er medlem af Dansk Skovforening håber vi, at du vil hjælpe os med at skaffe flere medlemmer. Du kan bl.a. hjælpe ved at dele vores videoer og opslag i dit netværk, eller ved at tage en samtale med de skovejerkollegaer, som endnu ikke medlem.

For vi ved, at jo flere vi er, jo stærkere bliver vores stemme.