Flere og bedre jagtmuligheder på fuglevildt

Skovforeningen er tilfreds med nye regler for opdræt og udsætning af fuglevildt som sikrer de langsigtede muligheder for skov- og landbrugets udsætning af fuglevildt. Læs lederen fra Skoven 2, 2018.

Lige før jul underskrev Miljø- og Fødevareministeren nye regler for opdræt og udsætning af fuglevildt.

Det er sidste trin i det store arbejde, som er lagt i at få skabt fortsatte og bedre muligheder for både at drive et professionelt jagtvæsen og for at imødekomme den stigende gruppe danskere, som gerne vil kombinere jagtinteressen med gode naturoplevelser. Reglerne gælder for fasaner, ænder og agerhøns.

Det er en vigtig politisk opgave for Skovforeningen at skabe gode rammer for at udvikle jagtmulighederne.

Reglerne indeholder fortsat et loft over hvor mange fugle der må udsættes. Der stilles også krav til uddannelsen af den ansvarlige for udsætningen, og oplysninger om udsætningerne skal indberettes til myndighederne.

Lovændringen er et resultatet af et forarbejde inklusive flere års forhandlinger med de andre organisationer i Vildtforvaltningsrådet. Det har været afgørende at finde regler som giver nye fordele for alle parter, og det er lykkedes.

Udover at sikre de langsigtede muligheder for skov- og landbrugets udsætning af fuglevildt, så er vi særligt tilfredse med at der er kommer nye muligheder for at udsætte op til 12 fasaner pr. ha, hvis ejerne til gengæld laver varige naturforbedringer på landbrugsarealet.

De nye regler og krav er i hovedtræk beskrevet i en bekendtgørelse, men de præcise regler for kravene til biotopplanerne vil komme i en tilhørende vejledning. Vi sidder også med i den arbejdsgruppe der samarbejder med Miljøstyrelsen om at skrive vejledningen, som forventes udsendt i løbet af den kommende måned.

Med den store betydning jagt har for hovedparten af vores medlemmer, og den betydelige vægt jagtindtægterne har i erhvervets driftsregnskab, så er det en vigtig politisk opgave for os at skabe gode og langsigtede rammer for at udvikle jagtmulighederne. Reglerne for udsætning af fasaner og agerhøns gælder de kommende 8 år.

Desværre blev reglerne for udsætning af ænder ikke gjort færdige i denne omgang. Vildtforvaltningsrådet har lovet at komme med en evaluering allerede om 2 år, så forberedelserne til de forhandlinger er allerede gået i gang.

Når erhvervet skal fortælle omverdenen om det store og professionelle arbejde som ligger bag gode jagtoplevelser på udsat fuglevildt, så handler det om mere end overholdelse af lovens krav.

Sammen med landbruget og jægerne har vi udviklet mærkningsordningen for udsat fjervildt under Bæredygtig Jagt. Mærkningsordningen garanterer forbrugeren og samfundet, at lovgivningen er overholdt, og at dyrevelfærd og fødevarehygiejne er af høj kvalitet.

I sidste halvdel af 2017 blev der afsløret flere sager af kriminalitet rettet mod rovfugle. I alle tilfældene er det uacceptable brud på jagtlovgivningen, hvor vi håber at politiefterforskningen vil føre til at lovovertræderne bliver fundet og straffet. En hel branches omdømme sættes på spil, når enkelte brodne kar overtræder loven.

Opgaven med at få gjort op med ulovlighederne er en fælles opgave for alle, og alene gennem forøget opmærksomhed fra lodsejerne selv kan vi sikre en praksis, der kan få gjort op med fordomme om, at jagtudøvelse er forbundet med efterstræbelse af rovfugle.

Vi vil arbejde videre med sagen politisk og med at finde løsninger, der kan genvinde tilliden til at jagt og udsætning af fuglevildt er en bæredygtig aktivitet, som gavner både naturen og jagten. Det er hele forudsætningen for at vi langsigtet kan skabe flere og bedre jagtmuligheder.