Flere tal om skovenes biodiversitet

En gruppe forskere har sat tal og pris på en model for bevarelse af biodiversitet i skovene. Skovforeningen vil nu drøfte med politikerne hvordan de bedst kan nå deres mål gennem frivillighed og betaling til skovejerne. Læs lederen i Skovens martsnummer.

Københavns Universitets nye rapport om bevarelse af biodiversiteten i de danske skove har sat tal på debatten:

  • 75.000 ha løvskov skal sandsynligvis drives med biodiversitet som hovedformål for at bevare skovenes biodiversitet ud fra forudsætninger som rapporten selv stiller op.
  • 143 millioner kr. hvert år i al fremtid vil det koste at opgive træproduktionen på dette areal.
  • 53.000 ha af dette areal er privat ejet.

Ingen ved om politikerne faktisk vil bruge 143 millioner kr. hvert år på biodiversitet i skovene, og ingen ved hvor meget urørt skov politikerne ønsker at de private skove udlægger.

Men allerede nu har den politiske debat givet entydige tilsagn om at de private skoves biodiversitet skal bevares og udvikles ved frivillige aftaler og betaling til ejerne.

Næste skridt: Hvordan skal biodiversiteten bevares?

Politikerne har forpligtet sig internationalt til at bevare Danmarks biodiversitet.

Skovforeningen vil nu drøfte med politikerne hvordan de kan nå deres mål med fornuft og uden tvang mod skovejerne. Der er brug for at udvikle nye aftalemodeller.

Forskerrapporten handler kun om “urørt skov” hvor navnet i øvrigt er brugt misvisende da der åbnes for hugstindgreb til fordel for biodiversiteten.

Der bliver også brug for mange andre og billigere metoder som også tager flersidige hensyn. De metoder skal med i aftaletilbudene til private skovejere. Det kan fx være grønne driftsplaner, stævning, græsning, tilkastning af grøfter, kant- og bufferzoner til nøglebiotoper, skovbryn, skovlysninger, efterladelse af træer til død og henfald.

Vi vil også hjælpe politikere og myndigheder med at bygge tillid til skovejerne. Det er afgørende at en skovejer ser meningen med sin aftale og har indflydelse på den. Og frem for alt skal ejeren være tryg ved aftalens vilkår og ikke risikere at få frataget yderligere selvbestemmelse i sin skov.

… og kom så med en samlet skovpolitik

Biodiversitet er vigtig, og det er skovenes fremtidige leverance af træ til grøn omstilling, kulstofoptag, friluftsliv og folkesundhed også. Nogle af mulighederne kan være i konflikt med hinanden, men langt det meste kan skovejerne kombinere gennem en flersidig og bæredygtig skovdrift.

Det kræver dog at regeringen og Folketinget vedtager ikke bare en biodiversitetspolitik, men en samlet politik for alt det som skovene kan og bør levere til Danmarks velfærd.

En samlet national skovpolitik har manglet i årevis. Der er hårdere brug for den end nogensinde så skovene og skovejerne ikke fortsat er kastebold mellem skiftende politiske luner uden sammenhæng og prioritering.