Flertal for småpenge til skovenes biodiversitet

Regeringen har aftalt med SF og Enhedslisten at afsætte ekstra 8 millioner kroner til sikring af biodiversiteten i skovene. 6 millioner skal gå til aftaler i private skove

Senere i dag behandler Folketinget beslutningsforslaget fra blå blok om at udtage af en del af statsskovarealet, hvor der skal gøres en særlig indsats for den biologiske mangfoldighed, samt Enhedslistens beslutningsforslag om at lave nationalpark i Grib Skov.

Tidligere i dag har Regeringen fremlagt en aftale indgået med SF og Enhedslisten om at afsætte ekstra 8 millioner kroner til sikring af biodiversiteten i skovene. Det vil formentlig betyde at de to andre forslag falder bort.

Heraf skal de 2 millioner anvendes til en faglig analyse af hvordan driften af statens skove kan omlægges, så det bidrager til en sikring af biodiversiten. De resterende 6 millioner kr. afsættes til en tilskudspulje sådan at private skovejere kan søge om at etablere urørt skov.

Selvom det er småpenge i det store billede er Skovforeningen positive over for forslaget.

Det er et lillebitte og længe savnet tegn på at Folketinget vil føre aktiv skovpolitik, og det viser at Folketinget fortsat vil satse på frivillighed og samarbejde med de private skovejere, baseret på en forudgående faglig analyse. Det giver langt de bedste resultater, viser historien.

Pressen skriver