FN’s skovkongres: Træproduktionen skal øges

FNs topmøde om skov og bæredygtig udvikling understreger at skovene skal være endnu bedre til at sikre fødevarer, energi, beskyttelse, indtægter og jobs. Skovforeningen har forslag til danske politikerne om hvordan vi øger produktionen af det hele.

Hvert 6. år afholder FN topmøde om skov og bæredygtig udvikling. I 2015 blev kongressen afholdt i Durban, Sydafrika. Der deltog ministre med ansvar for skov fra hele verden sammen med ledere af internationale organisationer og flere tusinde delegerede fra blandt andet universiteter og den private sektor.
Kongressen afleverede vigtige politiske oplæg til FNs topmøder om bæredygtig udvikling og om klimaet. Skovene er vigtige, og produktive skove løser grundlæggende problemer for verdenssamfundet.
De europæiske skovejere etablerede inden kongressen en alliance med organisationer for lokalt ejede skove, for oprindelige folkeslag og for familieejede skove fra de andre verdensdele. Alliancen leverede indlæg og dokumenter om de mange værdier som forvaltede skove giver samfundet og om hvordan potentialet kan udnyttes endnu bedre hvis politikere giver skovene bedre rammer og klare ejer- og brugsrettigheder.
Kongressens sluterklæring, Durban Deklarationen, understreger at skove er afgørende for fødevaresikkerhed og bedre levevilkår. Fremtidens skove bør endnu bedre sikre fødevarer, energi, beskyttelse, indtægter og jobs til både lokalbefolkninger og hele samfundet. De produktive skove har desuden en særlig rolle i at imødegå klimaforandringer ved at mindske CO2-indholdet i atmosfæren.

Fremtidens fossilfrie bil, tøj og masser af andre produkter kan fremstilles af træ med store miljøfordele. Verdens forbrug af træ ventes i 2050 at være 8 milliarder m3 årligt mod 2 milliarder m3 i dag. Så der er brug for mere skov og større træproduktion til en grøn omstilling, samtidig med at skovenes andre ydelser, fx biodiversitet, også øges. Den kombination er mulig, men den kræver politiske beslutninger og investeringer.

 

Danmark står netop nu og skal træffe disse beslutninger

I Danmarks 600.000 ha skov er årshugsten 4,3 millioner m3 træ. Det er ca. 1/3 af danskernes forbrug, resten dækkes via import. Samtidig sidder Danmarks politikere i forhandlinger om at finde plads og penge til mere biodiversitet i skovene.
Der bliver brug politiske beslutninger der balancerer hensynene og giver en ansvarlig udnyttelse af vores begrænsede skovressource. Kun med en flersidig udnyttelse og planlægning kan skovene sikres en bæredygtig drift til fremtiden.
Skovforeningen har forslag til politikerne om hvordan vi øger skovenes træproduktion samtidig med at naturarealer uden træproduktion udvikles som driftsgren. Der bliver behov for begge dele i den samlede nationale skovpolitik som regeringen vil fremlægge i dette forår.