Første forslag til Nationalpark på Sjælland i høring

Bor du i Lejre/Roskilde området er du måske berørt af det første forslag til en Nationalpark på Sjælland som blev sendt i høring i september. I de kommende uger afholdes tre borgermøder, hvor du kan stille spørgsmål.

Miljøministeren sendte først på efteråret forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land i høring frem til d. 31. december. Det er det første forslag til en Nationalpark på Sjælland.

Skovforeningen opfordrer alle skov- og naturejere der bor eller har jord beliggende inden for eller umiddelbart op til Nationalpark Skjoldungernes Land til at læse udkastet igennem og forholde sig til det. Høringsmaterialet kan findes her (PDF-fil).

Det er vigtigt for lodsejernes interessevaretagelse at de engagerer sig lokalt og påvirker beslutningerne så tidligt som muligt i nationalparkens tilblivelse. Det siger alle erfaringer fra Skovforeningens medlemmer i andre nationalparker eller undersøgelsesområder. Vi opfordrer derfor skov- og naturejere med arealer inden for eller nær Nationalpark Skjoldungernes Land til at organisere sig.

En mulighed er at kontakte den forening – Forening af lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet – der allerede er etableret. På deres hjemmeside kan du læse mere om deres formål og hvordan du kan blive medlem. Skovforeningen giver også gerne råd og vejledning til organisering, lokalpolitisk arbejde, medieomtale samt kontakt til kolleger i andre nationalparker og til myndigheder og politikere.

Borgermøder

I forbindelse med høringen afholder Naturstyrelsen en række borgermøder hvor du kan få mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål. De afholdes følgende datoer:

  • 27. oktober kl. 19.00-21.00 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde
  • 30. oktober kl. 19.00-21.00 på Frederikssund Museum, Færgegården
  • 5. november kl 19.00-21.00 i Slotsladen på Ledreborg ved Lejre
Se hele invitationen til borgermøderne: Høring af forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land (PDF-fil).