Folkemøde 2024: Biodiversitet skal fremmes med positive incitamenter

Investeringer i biodiversitet kræver øgede incitamenter – ikke det modsatte. Sådan sagde Dansk Skovforenings formand til Magnus Heunicke på Folkemødet, hvor miljøministeren modtog anbefalinger fra det Biodiversitetspartnerskab, han har nedsat for at fremme virksomheders indsats for naturen.

Foto: Miljøministeriet

I disse dage løber Folkemødet på Bornholm af stablen, hvor Dansk Skovforening også er til stede.

Her overleverede formand, Peter A. Busck, torsdag foreningens anbefalinger fra Biodiversitetspartnerskabet til miljøminister Magnus Heunicke.

Og den primære anbefaling fra skovbruget til regeringen er at ”øge incitamenterne for offentlige-private investeringer i mere biodiversitet og natur både i Danmark og internationalt”.

”Hvis vi skal fremme natur og biodiversitet, er det meget vigtigt, at der skabes økonomiske incitamenter. Skovejere gør allerede i dag en masse for natur og biodiversitet, men hvis der skal gøres endnu mere, vil det kræve nogle positive økonomiske incitamenter,” understreger Peter A. Busck, formand for Dansk Skovforening.

Han pointerer også, at der er behov for at justere regler, der i dag medfører, at lodsejere, som gør en indsats for at fremme biodiversitet, risikerer at få båndlagt sine arealer, hvis det lykkes at skabe god natur.

”Den logik skal vi have vendt om, så man som lodsejer i stedet bliver belønnet for at skabe god natur,” understreger formanden.

Bestilt af ministeren

Biodiversitetspartnerskabet blev sidste år nedsat at miljøministeren, efter flere virksomheder, erhvervs- og brancheorganisationer havde efterspurgt større klarhed og samarbejde om virksomheders biodiversitetsindsats.

Partnerskabet har derfor haft til opgave at levere anbefalinger til bl.a. regeringen om, hvordan den bedst kan fremme og understøtte effektfulde, frivillige biodiversitetsindsatser hos virksomheder.

De samlede anbefalinger er nu færdige og overrakt til miljøminister Magnus Heunicke, som havde bestilt arbejdet. Og det har været en god proces at være del af, fortæller formand for Dansk Skovforening, Peter A. Busck:

”Biodiversitetspartnerskabet har skabt et rum for gode drøftelser, hvor vi på tværs af forskellige perspektiver fra forskning, virksomheder, ngo’er og brancheorganisationer bliver klogere på, hvordan vi kan fremme natur og biodiversitet,” siger han og uddyber anbefalingen fra skovbruget:

”For Dansk Skovforening er det selvfølgelig særlig interessant, hvordan der kan skabes økonomiske og juridiske rammer for både virksomheder og skovejere, der har fælles og langsigtede interesser i at samarbejde om at fremme natur og biodiversitet.”

Dansk Skovforening er glad for at være en del af Biodiversitetspartnerskabet og takker for det gode arbejde, der er blevet til på tværs af de forskellige deltagende organisationer.

”Men arbejdet er kun lige begyndt, og vi ser frem til at fortsætte dialogen i partnerskabet,” siger formand Peter A. Busck.