Folketinget har vedtaget ændringerne i stormfaldsloven

Folketinget har den 25. januar 2018 vedtaget en ny stormfaldslov.

Den vedtagne lov indeholder mange positive forbedringer, som forbedrer ordningens dækningsomfang og giver en forenklet administration for skovejerne:

  • I fremtiden bliver der mulighed for hurtigere og mere objektivt at kunne konstatere, om der er sket stormfald og dettes geografiske placering
  • Bortfald af det hidtidige, urimelige og vanskeligt administrerbare 1/60 fradrag.
  • Det tidligere driftsplankrav, der var gældende for hele skoven ændres nu til kun at omfatte genplantningen af det stormfældede areal.
  • At generationsskifte i fremtiden bliver omfattet af ejerskiftereglerne. Det betyder, at en person, der ved generationsskifte bliver ny ejer af en skov får mulighed for at tegne en basisforsikring og dermed i fremtiden kan blive omfattet af stormfaldslovens regler. Hidtil har det kun ved handel uden for familien, at skoven kunne blive omfattet af stormfaldslovens regler.
  • Visse dele af loven trådte i kraft allerede ved lovens fremsættelse i Folketinget den 14. november 2017 mens de resterende bestemmelser træder i kraft den 1. juli 2018.

Under lovforslagets behandling i Folketinget blev der stillet spørgsmål til, hvorvidt der kunne ske en underopdeling af de områder, der i fremtiden defineres som ”en landsdel”. Disse ønsker er imidlertid ikke blevet imødekommet.

Erhvervsministeren understreger dog, at samtlige de stormfald, der er blev erklæret under den tidligere lov også efter den nu vedtagne lov ville være blevet erklæret som stormfald.

Samlet set er vi meget tilfredse med resultatet. Efter stormfaldene i 2013 fik Dansk Skovforening på baggrund af et politisk pres igangsat en evaluering af stormfaldsordningen på baggrund af de utilstrækkeligheder, som blev tydelige især efter stormene i efteråret 2013. Det har været en langstrakt proces, men vi glæder os over de danske skovejere nu får bedre muligheder for at plante ny værdifuld skov efter stormfald.

Vi vil indbyde skovejere og andre interesserede til et stormfaldsmøde den 19. marts 2018 om eftermiddagen i Vejen. Skovforeningen vil sammen med politikere fra Folketingets Erhvervsudvalg præsentere de nye regler og give lejlighed til en debat med politikere fra Folketingets Erhvervsudvalg, som har besluttet de nye regler. Vi udsender snarest nærmere information om stormfaldsmødet.

Ny stormfaldslov forbedrer ordningens dækningsomfang og giver en forenklet administration for skovejerne