Folketingets Energiudvalg i skoven

Træ til Energi-samarbejdet mellem Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne inviterede 24. august Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg i skoven. Formålene med at invitere politikerne var:

 • at vise hvad skovene kan på energiområdet og at mængden af biomasse i en skov ikke er naturgivet, men i høj grad bestemt mennesker.

 • at sikre at politikerne kan se skoven for bare vindmøller og markafgrøder. Skoven har særlige forsyningsmæssige, miljømæssige og naturmæssige fordele som energikilde.
 • at få politikere til at tage initiativer der får skovejerne til at turde investere i biomasseproduktionen.

Deltagere

7 ud af udvalgets 29 medlemmer deltog i ekskursionen: Steen Gade (SF, formand for udvalget), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Jesper Petersen (SF), Jens Joel (S), Lars Christian Lilleholt (V), Mikkel Dencker (DF) og Karina Adsbøl (DF).

Skovbruget var repræsenteret ved Peter Busck (Dansk Skovforening), Niels Peter Dalsgård Jensen (Dansk Skovforening), Marie-Louise Bretner (Dansk Skovforening), Steen Riber (HedeDanmark), John Holm (HedeDanmark) og Ebbe Leer (konsulent for Træ til Energi)

Emner

Ekskursionen foregik i Høllund Søgård Plantage ved Hovborg. Den varede næsten 2 timer og emnerne var:

 • Kilder til flis

  • Tynding af unge bevoksninger
  • Hugstrester fra hovedskovning
  • Rundtræ som ikke efterspørges af træindustrien
  • Rydning omkring veje og bygninger (også i byerne)
  • Landskabspleje.

 • Specifik produktionsmetode og specialiseret udstyr til de vigtigste produkttyper.

 • Demonstration af en dansk produceret flishugningsmaskine.

 • Energiforbruget til flisproduktion (incl. levering) sammenlignet med andre brændsler.

 • Demonstration af den fysiske flisproduktion.

 • Flishuggerens kapacitet.

 • Organisering af arbejdet.

 • Forsyningsstabilitet.

 • Opgavestørrelse.

 • Skovbrugets planer om målrettet dyrkning af træ til energi: Den nye skovdyrkningsmodel. Udfordringerne i denne model (hjælpetræerne bør ikke tage magten) og betydningen for skovenes rekreative værdi.

 • Skovtræernes produktion sammenlignet med alternativerne.

 • Brug af gødning og sprøjtemidler.

 • Hvordan får vi skovejerne med?

 • Træartsvalg og tilskudsordningers betydning (er træproduktion tænkt tilstrækkeligt ind?)

Ekskursionen gik godt og politikerne lyttede interesseret.

TV SYD lavede et fint indslag om udvalgets besøg og skovbrugets muligheder for at øge produktionen af træ til energi.