Forbrugerne og klimaet taber, når 4000 lastbiltræk skal køres fra Fyn til andre regioner

Energiaftalen fra efteråret 2018, der skal støtte overgangen til grøn energi sætter i stedet en kæp i hjulet for brugen af lokalt produceret flis til energi. Det giver negative konsekvenser for varmekunderne, klimaet og skovbruget. Det må være en ommer.

4000 lastbiltræk med flis skal køres fra Fyn til andre regioner fra 2020.

Energiaftalen, der trådte i kraft i januar i år, har den konsekvens, at der i praksis ikke længere kan etableres nye anlæg, der forbruger flis på decentrale og lokale varme- og kraftvarmeværker. Det må bunde i biomasseforskrækkelse hos politikerne, for det er svært at finde saglige argumenter for at udelukke bæredygtig produceret dansk flis i Danmarks omstilling til grøn energi.

I debatoplægget, du kan downloade nederst her på siden, har samarbejdet Træ Til Energi sammen med den praktiske ende af energiforsyningen ridset problematikken op og beskrevet et eksempel fra Fyn.

Fyn får ikke mulighed for at anvende det lokalt producerede flis

Fjernvarme Fyn tager i midten af 2020 deres fliskedel ud af brug, da området skal anvendes til byudvikling. Imens hindres andre lokale Fynske værker i at omstille til flis på grund af begrænsningerne i energiforliget. Det fynske skovbrug vil dog stadig producere flis, idet det er et restprodukt fra dyrkningen af kvalitetstræ. Denne flis skal nu transporteres til andre landsdele på lastbiler. Samtidig vil fjernvarmekunderne på Fyn stadig være afhængige af fossile brændsler, og endda til en dyrere pris end ved anvendelse af flis. Faktisk bliver 30% af energiforbruget konverteret fra klimaneutral og bæredygtig skovflis til naturgas – og Fyn er ikke det eneste eksempel.

Download

Hent og læs debatindlæg: Forbrugerne og klimaet taber, når 4.000 lastbiltræk flis skal køres fra Fyn til andre regioner: