Forbud mod gødskning og sprøjtning på særlige §3-arealer droppes

Den tidligere regering forbød gødskning og sprøjtning på §3-arealer der fra før 1992 har været drevet blandt andet som græsningsarealer med sprøjtning, gødskning og omlægning. Forbuddet skulle træde i kraft i 2017.

Skovforeningen har kritiseret dette forbud. Det ville både medføre betydelige indtægtstab for ejerne og at arealernes græsningsværdi ville blive mindsket betydeligt og gøre det økonomisk uinteressant at fortsætte med afgræsning. Væsentlige biologiske værdier på disse græsningsarealer ville dermed gå tabt.

Den nye regering ruller dette forbud tilbage. I stedet vil regeringen prioritere og forbedre lodsejernes muligheder for frivilligt at pleje og forbedre naturen.

Det glæder Skovforeningen sig over.