Foreløbige konklusioner om Skovforeningens samarbejde med Södra

Skovforeningen undersøger nu mulighederne for et samarbejde med Södra med en mere klar opdeling til Skovforeningens branchepolitiske arbejde og med en samtidig øget finansiering til det branchepolitiske arbejde via HedeDanmark og Skovdyrkerforeningerne.

Dansk Skovforenings bestyrelse mødtes 13. december for at drøfte et videre samarbejde med Södra. Der blev ikke truffet endelige beslutninger, men konkluderet dette:

  • Samarbejdet med Södra er visionært og positivt og skal udvikles jf. den tilbudte aftale.
  • Danske skovejeres medlemskab – som et tilbud – af Södra skal udvikles uden en sammenblanding med Skovforeningens politiske virksomhed.
  • Et medlemskab for danske skovejere bør være individuelt. I en eventuel overgangsperiode kan det ske via et driftsselskab, ejersammenslutning eller lignende.
  • Branchens aktører er villige til at finde yderligere finansiering til Skovforeningens politiske virksomhed. Det forhandler Skovforeningen i nærmeste fremtid med HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne og andre.
  • Skovforeningen kan involvere sig i og eje (andele i) driftsselskaber.

I forlængelse af disse konklusioner undersøges nu muligheder for at finde en samarbejdsstruktur med Södra med en mere klar opdeling i forhold til Skovforeningens branchepolitiske arbejde og med en samtidig øget finansiering til det branchepolitiske arbejde via HedeDanmark og Skovdyrkerforeningerne.

Undersøgelserne inklusive oplæg til model vil være afsluttet senest den 31. januar 2008.