Foretræde om biomasse fra skov

Partnerskabet Træ til Energi havde foretræde for Klima- Energi- og Forsyningsudvalget den 21. november. Budskabet var, at flis er et restprodukt, og der skal forskes i dets udviklingspotentiale.

Anvendelsen af biomasse til afbrænding har været et omdiskuteret emne i medierne i dette efterår.

Partnerskabet Træ til Energi, som Dansk Skovforening deltager i, havde foretræde for Folketingets Klima- Energi- og Forsyningsudvalget med det formål at bringe fakta til politikerne omkring anvendelsen af biomasse.

Skoven dyrkes for at producere kvalitetstræ

Flis er et restprodukt fra produktionen af kvalitetstræ, som anvendes i byggeri, møbelindustri m.m. Verdens behov for træ forventes at stige med 3-4 gange det nuværende forbrug inden 2050. Det begrundes i den øgede verdensbefolkning, velstandsudvikling samt behovet for at erstatte fossiltunge materialer som stål og beton men også plastikprodukter og tøj med træ.

Der er brug for forskning og produktudvikling

Partnerskabet pointerede, at der er et spændende udviklingspotentiale for produkter med flis som råvare. Der mangler endnu en større kommerciel produktion, der anvender restproduktet som råmateriale, og opfordringen til politikerne lød på at fremme udvikling og forskning på området.

Dansk flis produceres bæredygtigt og indgår i klimaregnskabet

Partnerskabet slog fast at tiltagene, der ligger i den frivillige brancheaftale med små justeringer kan sikre en dokumenteret bæredygtighed, og at kravene bør gælde alle varmeværker samt producenter både i Danmark og udlandet.

Straks et træ fældes i Danmark medregnes det i Danmarks klimaregnskab som udledning af CO2 via LULUCF-opgørelsen. Her følger Danmark de regneregler som er besluttet i EU.

Spørgsmål til projektbekendtgørelsens hindringer for anvendelse af biomasse

Udvalget spurgte ind til hvilke hindringer projektbekendtgørelsen stiller for anvendelse af biomasse til afbrænding, tidsperspektivet for at anvende flis til andet end afbrænding og træpillers bæredygtighed.