Forsikrings- og pensionsselskaber skal have mulighed for at eje skov

I forbindelse med behandling af et lovforslag efterspørger brancheorganisation en ændring, der gør det mulig for fx pensionsselskaber at eje skov i Danmark. Dansk Skovforening støtter op: Selskabernes investeringer kan styrke den danske skovdrift til gavn for klima, miljø, drikkevand og forsyningssikkerhed.

Folketinget behandler i øjeblikket L118 – et lovforslag om finansiel virksomhed. I lovforslaget ligger bl.a. en begrænsning for pensions- og forsikringsselskabers mulighed for at eje og drive skov i Danmark.

Det har fået brancheforeningen Pension og Forsikring til at foreslå, at det skal gøres muligt for forsikrings- og pensionsselskaber ikke bare at investere i skov, som andre ejer og driver, men selv at eje og drive skoven.

Forsikring og Pension giver særligt to grunde til, at ejerskab skal være muligt, hvis de skal kunne investere i skov:

For det første skal investeringer være langsigtede og økonomisk rentable for at leve op til pensionsformålet om højest muligt afkast til kunderne. Branchen er underlagt reglerne i Solvens II, som forudsætter, at alle investeringer er rentable – også selvom investeringerne fremover skal tage hensyn til kundernes bæredygtighedspræferencer, og branchen har derfor behov for at holde omkostningerne nede. Indirekte skovinvesteringer via fx fonde har imidlertid forskellige fordyrende led.

For det andet skal branchen med ejerskab selv kunne styre centrale driftsmæssige beslutninger, der bl.a. sikrer CO2-bindingen og en generel ansvarlig omgang med naturens ressourcer, plante- og dyreliv i skovene. En ekstern partner kan have helt anderledes strategi og interesser, der ikke understøtter branchens behov for langsigtede investeringer og det bæredygtige element, fx ved at fælde skov af hensyn til at opnå kortsigtet afkast uden at tage højde for binding af CO2 i træet.

Dansk Skovforening hilser en lovændring, der kan gøre forsikrings- og pensionskasser til danske skovejere, velkommen. Der er et stadigt stigende behov for bæredygtigt produceret træ.

Det er penge og investeringer, som kunne arbejde i Danmark for at styrke og øge skovdriften til gavn for klima, miljø, drikkevand og de forsyningsudfordringer, vi står overfor som følge af krigen i Ukraine – både hvad angår bæredygtigt træ til møbel- og byggeindustrien og til vores energiforsyning, siger direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen.

Desuden vil skov være en sikker og stabil investering for kunderne:

Samtidig er skovdrift en grøn, stabil og langsigtet investering, som pensionskassemedlemmerne efterspørger. I Dansk Skovforening vil vi gerne opfordre til, at Folketinget sikrer, at pensionsselskaberne kan investere i skov i Danmark på fornuftige vilkår, siger Anders Frandsen.