Forsinket udbetaling af tilskud og forlænget indberetning af skovtilsagn i fællesskemaet

Landbrugsstyrelsen er forsinket med udbetaling af tilskud til skovordningerne. De har til gengæld forlænget fristen for indberetning af skovtilsagn i fællesskemaet.

Egentlig var fristen for at indberette skovtilsagn i dag, men Landbrugsstyrelsen har grundet tekniske problemer udsat fristen for indberetning i fællesskemaet til den 26. april 2019.

Vær særligt opmærksom på at indberette dit skovrejsningsprojekt i tast-selv, hvis du søger om grundbetaling til skovrejsningsarealet. Har du søgt grundbetaling, men ikke indberettet dit skovrejsningsprojekt, vil hele arealstøtten blive tilbageholdt til din indberetning af skovrejsning er gået igennem.

Udbetaling af tilskud forsinket

Landbrugsstyrelsen har informeret om, at de er forsinket med udbetalingen af tilskud til såvel skovrejsning som skov med biodiversitetsformål. Forsinkelsen skyldes tekniske udfordringer ved overflytning af ordningerne fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen regner med at puklen er afviklet senest ved udgangen af juli.

Dansk Skovforening mødes med Landbrugsstyrelsen efter påske for at drøfte hvordan udbetalingerne kan gøres mere smidige fremover.