Forskere ikke i tvivl: Brug af bioenergi gavner klimaet

Danske forskere skriver i Ingeniøren

4 forskere fra Københavns Universitet – professor Claus Felby, seniorforsker Palle Madsen, fagkonsulent Niclas Scott Bentsen og forskningschef Lars Graudal – har i ugebladet Ingeniøren skrevet kronikken Bioenergianalyser er faret vild i skoven.

Kronikken tager fat i de senere års diskussion om det overhovedet er CO2-neutralt at brænde træ af. Tvivlen drejer sig om biomassens kulstofgæld, det vil sige tidsrummet mellem at biomasse har frigivet CO2 ved forbrænding eller forrådnelse og til at CO2‘en er lagret i nyt plantestof igen.

Forskerne konkluderer at udnyttelse af biomasse til energi under alle omstændigheder er den rigtige vej at gå:

Bioenergi er som alle andre vedvarende energikilder ikke CO2-neutralt. Fossil energi er det selvfølgelig slet ikke. Vedvarende energiformer har forskellige kulstof-tilbagebetalingstider, afhængig af hvordan de anvendes, men de kan betales tilbage. Kulstofgælden fra den fossile energi kan reelt aldrig tilbagebetales.
Fokuseres der for ensidigt på kulstofgæld i omlægningen af energisystemet, favoriseres kort tids reduktion af indholdet af kulstof i atmosfæren frem for permanent reduktion på den lidt længere tidshorisont. I så fald kommer vi aldrig væk fra fossil energi, og det er i det perspektiv, at vi skal udvikle et nyt energisystem.

For læsere der vil i dybden

3 forskere fra henholdsvis Australien, Canada og Sverige skriver om samme sag i artiklen On the Timing of Greenhouse Gas Mitigation Benefits of Forest-Based Bioenergi. Artiklen er udgivet af det internationale samarbejde IEA Bioenergy.

Forskerne anbefaler en bredere synsvinkel end det enkelte træ eller den enkelte bevoksning. Når man i stedet ser på helheden, det vil sige skoven eller landskabet, er der ingen tvivl: Skovene  kan bruges som en fremtidig kilde til klimavenlig energi.