Forskere undersøger skovbrugets rammevilkår

Naturstyrelsen har engageret forskere i skovenes økonomi til at undersøge om der er rammevilkår, fx skatteforhold, der påvirker de private skovejeres driftsbeslutninger i uhensigtsmæssige retninger.

Gode nyheder: Naturstyrelsen har engageret forskere i skovenes økonomi på Københavns Universitet til at undersøge dette spørgsmål:

Er der rammevilkår for skovbruget (her særligt skatteforhold), der påvirker de private skovejeres driftsbeslutninger i retninger, der set fra samfundets side er uhensigtsmæssig?

Undersøgelsen er vigtig, og behovet er gammelt

Analysen sættes i gang efter at Skovpolitisk Udvalg i 2011 anbefalede at man ”undersøger og eventuelt dokumenterer, om der er en sammenhæng mellem en for samfundet uhensigtsmæssig skovdrift – f.eks. i form af øget hugst af bevaringsværdiger træer – og det private skovbrugs økonomiske rammevilkår, herunder beskatning.”

Allerede i 1986 konkluderede det daværende Skovpolitiske Udvalg, at generationsskifteafgifterne er ”den væsentligste trussel for de private skoves tilstand og langsigtede produktion…”. ”Skoven er aldeles uegnet som objekt for ovennævnte beskatningsform. Hovedkonsekvensen er, at skoven og skovnaturen ødelægges.”

Skovforeningen har i årtier peget på de økonomiske rammevilkårs, især beskatningens, negative konsekvenser for skovenes muligheder for at leve op til samfundets ønsker og krav til skovenes produktion og værdier.

Vi er meget glade for at forskerne ser på sagen nu.

Arbejdet går i gang nu

I første omgang vil forskerne analysere hvordan skattefradragsformer, ejendomsskat, arveafgifter og en skovkontoordning (til forskel fra den eksisterende virksomhedsordning) påvirker skovdriften, især når det gælder træproduktionen.

Skovforeningen er inviteret til at bidrage undervejs med ideer og forslag til arbejdet.

Analysen foreligger i 2014. Vi glæder os meget.