Forskningsrapport anfægter økonomien i skovhagl

Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, har udgivet forskningsrapporten ”Skovhagl – er der fortsat grundlag for en særlig forvaltning?”, skrevet af Niels Kanstrup og Kristian Stenkjær.

Rapporten konkluderer at omkostningerne ved at opretholde kravet om kun at bruge de særligt dyre skovhagl ved jagt i skov, er ude af proportioner med værdien af det finértræ som kravet om skovhagl skulle tilgodese.

Rapporten anbefaler derfor at forvaltningen ændres så hensynet til træproduktionen tilgodeses gennem en målrettet distriktsbaseret indsats hvor der kun kræves de dyre skovhagl på arealer med særlig værdifuld træproduktion, typisk til finérindustrien. På alle andre produktionsarealer mener forfatterne at der ikke er grundlag for at opretholde en særlig forvaltning.

Skovforeningen vil på baggrund af rapportens konklusioner drøfte med træindustrien hvad vi bør anbefale skovejerne om at beskytte træproduktionen mod skadelige hagl og hvad indholdet bør være af en eventuel fortsat godkendelsesordning for skovhagl.