Forslag om forbud mod handel med illegalt træ

SF's forslag om handel med illegalt træ (B17) blev behandlet d. 24. februar. Miljøministren sagde ved behandlingen af forslaget, at certificering af skovene vil blive en vigtig brik for at kunne dokumentere en lovlig og bæredygtig drift af skovne.

SF fremsatte i oktober 2005 et beslutningsforslag om forbud mod import og salg af illegalt træ (B17). Forslaget blev i første omgang udsat, da Miljøministeren ville vente på evalueringen af indkøbsvejledningen for tropisk træ.

B17 blev behandlet i Folketinget fredag d. 24. februar. Alle partierne var enige om at emnet er vigtigt og hensigten i forslaget er god nok. Men kun Socialdemokraterne, Enhedslisten og De Radikale bakkede op om SF’s forslag. Forslaget behandles nu i Miljø og Planlægningsudvalget d. 29 marts og der afgives betænkning 5. april.

Miljøministeren sagde ved behandlingen i folketinget, at det ikke er hensigtsmæssigt at Danmark går enegang i EU og fremhævede EU’s FLEGT handlingsplan, som netop er vedtaget.

Ministeren henviste til den 9-punkts plan for indkøb af lovligt og bæredygtigt produceret træ som blev præsenteret først i februar. Gennem planen vil ministeren udvikle den offentlige indkøbsvejledning så den kommer til at gælde alt slags træ, motivere erhvervet og forbrugerne, styrke indsatsen for grønne indkøb og sætte skub i certificering af skovene.

Ministeren fremhævede certificering af skovene som en vigtig brik for dokumentation af lovlighed og bæredygtighed. Staten er snart klar med de to prøvecertificeringer på statens arealer og ministeren vil herefter sørge for at alle statens arealer bliver certificeret.