Forstå LIFE-projektet Forest fit For Future på 5 minutter

Dansk Skovforening er sammen med 20 andre partnere, herunder Naturstyrelsen, Skovdyrkerne, Købehavns Universitet, HedeDanmark og en række private skove i gang med projektet LIFE Forest fit For Future.

Projektet blev lanceret i sidste halvdel af 2020 og skal undersøge, hvordan ensartede nåletræsbevoksninger kan konverteres til mere naturnær drift og dermed måske overvinde udfordringer som storme, tørke og insektangreb, blive mere klimavenlige og måske endda gavne biodiversiteten. 

Se filmen her, som giver en introduktion til projektet på under 5 minutter: