Fortæl din skovs historie på Skovens Dag 2018

I 2018 bliver Skovens Dag afholdt søndag den 6. maj - temaet er Skovens historie. Her kan du fortælle din skovs historie og vise hvorfor den er betydningsfuld.

Søndag den 6. maj 2018 er det Skoven Dag og temaet er Skovens historie. Det er dagen, hvor du kan vise din skov frem for befolkningen og øge danskernes forståelse for skovbruget – til gavn for skovbruget, danskerne og vores samfundet som helhed.

 

TEMA: Skovens historie

Temaet ’Skovens historie’ er bredt og giver rig mulighed for at tale med danskerne om din skov på Skovens Dag. Du kan eksempelvis fortælle om:

  • Hvorfor eksisterer din skov? – har den ”altid” været der? Er den plantet efter fredsskovsforordningen i 1805 eller er den resultat af nyere tids skovrejsning?
  • Hvorfor ser din skov ud som den gør?
  • Hvilke træer er i skoven og hvordan udvikler træerne sig over tid?
  • Hvem har tidligere ejet skoven?
  • Har din skov en helt særlig historie som har lokal eller national betydning?
  • Er der lokale fortællinger, hvor din skov indgår?

Kun få danskere ved hvilken gavn skovene og skovbruget gør for Danmarks skønhed, beskæftigelse, produktion, naturværdier, miljø og folkesundhed. Derfor kan du også fortælle mere bredt om skov og skovbruget:

  • Forskellen på skovdrift i gamle dage og nu.
  • Hvilken betydning har skovene haft for samfundsudviklingen i Danmark?
  • Hvad tilbyder skovene det danske samfund i dag?
  • Hvordan ser du skovene og skovbruget i fremtiden?

Der er nok af gode og positive historier, som vi håber du vil dele med den danske befolkning.

Skovforeningen vil bruge temaet i den landsdækkende markedsføring af Skovens Dag, hvor vi ud over at fortælle skovens historie også vil sætte fokus på skovens muligheder for at bidrage til den grønne omstilling og et fossilfrit samfund.

Tilmelding

Lyder det interessant og vil du overveje at deltage med et arrangement på Skovens Dag 2018? – så udfyld denne formular. Det er helt uforpligtende.

Antallet af gæster på det enkelte arrangement er mindre vigtigt. Mange skove får den bedste dialog og de bedste nye netværk på mindre vandreture. Et arrangement kan derfor gennemføres billigt, uhøjtideligt og med stor succes.

Har du spørgsmål til Skovens Dag eller afholdelse af et arrangement, så kontakt: Alex Møllbach, tlf: 33785205, mail: am@skovforeningen.dk.

Skoven er smuk, er økonomi, er fortid, nutid og fremtid. Interessant formidlet af ejer og skovfoged. Foto indsendt til Skovens Dags fotokonkurrence i 2016 af Martin Blohm.

 

Link til Skovens Dag

 

Tak

Tak for støtten til alle de skove som tidligere har deltaget på Skovens Dag. Vi ved, I har lavet et stort og flot stykke arbejde til fordel for hele skovbruget.

Opbakningen til Skovens Dag er eksistentiel for dagen. Vi håber, at flere skove vil bidrage med et arrangement til fordel for skovbrugets omdømme.

Også en stor tak til Nordea-fonden som støtter Skovens Dag, og derved gjort det muligt at opretholde dagen.

Temabeskrivelse

Temaet for Skovens Dag 2018 er Skovens historie.

De fleste træer lever meget længere, end vi mennesker gør. Ofte flere hundrede og nogle gange flere tusinde år. Vores skove er altså fulde af historiske vingesus og spændende minder om menneskets og naturens fortid.

Storslåede stendysser og jættestuer har i nyere tid måttet lade livet for at gøre plads til marker og landbrug, men skovene har beskyttet og bevaret mange af de flotte stenkonstruktioner, der både er symboler for de første danske bondesamfund og gravsteder for historiens gamle konger.

Skovens træer fortæller også selv mange interessante historier. Skovejerne i Danmark har gennem historien plantet masser af egetræer, fordi de giver noget af det bedste skibstømmer. Det fortæller historien om et Danmark, der i århundreder har udforsket, plyndret og handlet på verdens have – med de berygtede vikinger som bedste eksempel.

Men på samme tid minder vores store grantræer fra Tyskland og USA os om, hvordan tilflyttere gennem historien også er rejst den anden vej – og har bragt fremmed natur med sig, som på mange måder har været med til at forme den danske natur, vi kender i dag.

Skovene har altid haft en enorm betydning for os mennesker, og skovenes historie er ikke kun fascinerende. Den minder os også om, hvorfor det er så vigtigt at beskytte og bevare vores skovområder.

For lidt over 200 år siden var kun 2-3 procent af landet dækket af skov. Det var et resultat af udviklingen af Danmark til et landbrugslandskab, hvor der var brug for træ til huse, skibe, brænde, hegn om markerne og dyrene blev sendt ud og græsse i skoven. Resultatet var et overforbrug af skovens ressource.

Derfor etablerede Christian 7 i 1805 Fredskovsforordningen med det formål at frede de eksisterende skove og øge skovarealet. I dag udgør skov omkring 15 procent af det samlede areal, og det er fortsat en politisk målsætning at hæve tallet med yderligere 5-10 procent inden år 2100.

Man har med andre ord fundet ud af præcis, hvor vigtige skovene er. Hvor mange spændende historier, de gemmer på, og hvordan de gennem historien både har beskyttet og gavnet os mennesker.

Alt det kan du og resten af danskerne blive meget klogere på til en Skovens Dag i historiens tegn. Vi ses den 6. maj.