Forvaltningsplan for ulv godkendt af Miljøministeren

Ulven er beskyttet i henhold til EU's habitatdirektiv. På den baggrund bakker Skovforeningen op om forvaltningsplanen. Der tilbydes økonomisk kompensation til skov- og naturejere som mister husdyr og påføres omkostninger til ulvesikre hegn.

Miljøminister Kirsten Brosbøl har godkendt Vildtforvaltningsrådets forslag til forvaltningsplan for ulv.

Planen træder i kraft den 1. juli 2014.

Skovforeningen bakker op om forvaltningsplanen

Skovforeningen har deltaget aktivt i Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe der skrev forslaget til forvaltningsplan for ulv i Danmark.

Ulven er beskyttet i henhold til EU’s habitatdirektiv, så det er forbudt at skyde, jage eller indfange ulv. Og der er desværre ikke grundlag for en løsning på de tab af vildt og jagtleje som skovejere påføres af ulven. Det kan derfor efterlade en stor økonomisk regning hos de berørte skovejere hvis en ulvebestand etablerer sig i Danmark.

På den baggrund bakker Skovforeningen op om forvaltningsplanen, og vi glæder os over at der skal tilbydes økonomisk kompensation til de skov- og naturejere som mister husdyr og påføres ekstraomkostninger til etablering af ulvesikre hegn for at beskytte de afgræssende husdyr på naturplejearealer.