Fremgang for træindustrien i Danmark og Tyskland

Omsætningen i Træindustrien er steget med en lille milliard over 4 år

Omsætningen er steget med en lille milliard på 4 år

Træindustriens omsætning er steget med 800 millioner kroner på 4 år (figur 1). Det er positivt, for det viser at den danske træindustrien oplever økonomisk fremgang. I sidste ende er det til gavn for skovejerne, som kan sælge deres træ til de danske savværker.

Omsætningen i Træindustrien er steget med en lille milliard over 4 år

Omsætningstallene dækker savværker, producenter af krydsfiner og limtræ, producenter af bygningstømmer og snedkeriartikler, producenter af træemballage samt producenter af andre trævarer (korkartikler mv.). Møbelindustriens omsætning er ikke inkluderet i tallene.

Fremgang i den tyske savværksindustri

Også i Tyskland oplever træindustrien fremgang. Her er byggevarerne gennem de sidste to kvartaler steget markant (figur 2) på grund af højere byggeaktivitet. Over det seneste år er priserne på savværkernes produkter steget mellem 25 til 60%. Den store produktion på savværkerne har ført til, at priserne på nåletræ i Nordtyskland og Vesttyskland er steget til godt 70 EUR/m3 (sortimentet L2B , midtmålt over bark). Det skriver tidsskriftet EUWID.

For de danske skovejere, er dette positivt. Det betyder nemlig, at efterspørgslen fra det tyske eksportmarked er høj. En lignende efterspørgsel ses i Østrig, som også er et eksportmarked for dansk træ.

Priserne på skårne tyske varer er eksploderet over de sidste 6 måneder

Priserne på skårne tyske varer er eksploderet over de sidste 6 måneder.

Positive konjunkturer for både skove og savværker

De positive konjunkturer i den tyske og danske træindustri er noget, som skovejerne har ventet længe på. Stormfaldene har betydet store økonomiske tab for mange, og derfor er det glædeligt, at træindustrien oplever fremgang i både Tyskland og Danmark.