Fremgangen fortsætter for træindustrien

På bare fire år er omsætningen i den danske træindustri steget med 1 milliard kroner og alene i 3 kvartal af 2006 steg omsætningen med 200.000.000 kr.

Omsætningen i den danske træindustri fortsætter med at stige

Omsætningen i træindustrien er steget med 1.000.000.000 kroner på fire år. Dette er udtryk for en styrkelse af økonomien i den hjemlige industri, som i sidste ende bør gavne skovejerne, der efter to stormfald i 1999 og 2005 har tabt mange penge ved kollapset i råtræmarkedet.

Omsætningstallene dækker savværker, producenter af krydsfiner og limtræ, producenter af bygningstømmer og snedkeriartikler, producenter af træemballage samt producenter af andre trævarer (korkartikler mv.). Møbelindustriens omsætning er ikke inkluderet i tallene.

 + 200 millioner i 3. kvartal af 2006

Alene i 3. kvartal steg omsætningen 200 mio. kroner. Det er den høje byggeaktivitet og de stigende priser på byggevarer, paller mv., som er den bagvedliggende forklaring på denne tendens. På figuren nedenfor ses udviklingen i omsætningstallene.

Konsolideringen af den danske savværksbranche har medvirket til at det nu går støt fremad for industrien.

Begrænset effekt for skovejerne – derfor stiger eksporten

Prisen for friskskovet grantømmer er først nu, næsten to år efter stormen i januar 2005, kommet op over før-storm pris-niveauet – priserne på nåletræet fra skoven er dog stadig under niveauet før stormen i december 1999. Fremgangen i den danske savværksbranche har altså ikke for alvor smittet af på skovejerne. Som et resultat heraf er eksporten af dansk nåletræ til Tyskland stigende, fordi priserne på råtræet her ligger et godt stykke over niveauet i Danmark. En del skovejere vælger således at sælge træet til en eksportør, for de tyske savværker betaler gode priser for det danske træ.

Stor prisforskel på råtræet mellem Danmark og Tyskland

Danske Skoves Handelsudvalg konkluderede på sidste møde, at danske nåletræsavværker fortsat betaler ca. 200 kr/m3 mindre for gran end savværker i Nordtyskland på trods af stærkt stigende færdigvarepriser. Prisen på råtræet (nåletræ af gran) er dermed omtrent 70% højere i Nordtyskland, og derfor flyder træet til udlandet.