Fremtiden fortjener en bioøkonomistrategi nu

Bæredygtig biomasse skal bruges bedre og mere intelligent, herunder til helt nye formål i højværdiprodukter. Dansk Skovforening efterlyser at regeringen udarbejder en bioøkonomistrategi.

Regeringen har foreslået at øremærke yderligere 1 mia. kr. til mere grøn forskning i forbindelse med den kommende finanslov. Midler der skal bruges til forskning som kan bidrage til at løse klimaudfordringen og nå 70 pct. målsætningen. Herunder fx forskning i bæredygtigt byggeri og lagring af CO2.

Her kan biomasse fra skovene spille en vigtig rolle, da der stort set ikke er nogen grænser for hvilke produkter biomasse kan bruges til. Men selvom biomasse fra skov er en fornybar ressource, er den også begrænset. Øget brug og efterspørgsel vil derfor kræve, at brugen af biomasse optimeres.

Dansk Skovforening peger derfor på behovet for at se på nye værdiskabende anvendelser af biomasse fra træ. En søgning i den Grønne projektbank giver et yderst begrænset antal hits, der kan relateres til produkter fra skoven – det nærmeste er biomasse der umiddelbart har fokus på landbrugsafgrøder. Der er brug for både forskning og udviklingsprojekter, der kan belyse træbiomassens muligheder i den grønne omstilling.

Dansk Skovforening har derfor foreslået Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, at der er behov for en samlet bioøkonomistrategi, så vi er godt rustet til fremtiden.

Landene omkring os et skridt foran

En opdateret bioøkonomistrategi er et af EU-Kommissionens initiativer, der skal sætte gang i jobskabelsen, vækst og investeringer i EU. Strategien skal forbedre og styrke en bæredygtig anvendelse af fornyelige ressourcer. Du kan læse en kort opsummering af indholdet i vores nyhed fra 8. november 2018.

Landene omkring os har allerede udarbejdet bioøkonomistrategier og det er på tide at Danmark også tager ansvar for fremtidens anvendelse af ressourcerne.

Dansk Skovforenings arbejde med bioøkonomi

Dansk Skovforening ønsker at fremme en optimal anvendelse af vores træressourcer. Vi arbejder derfor med bioøkonomi i flere organer. Blandt andet har vi gennem vores arbejde i Skovrådet bidraget til de anbefalinger om bæredygtig produktion af træbiomasse til nye værdiskabende produkter, som netop er sendt til miljøminister Lea Wermelin og ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen.

I denne uge mødes Dansk Skovforenings formand og direktør med de andre nordiske skovejerforeninger for at diskutere skovenes rolle i bioøkonomien og vores forventninger til samfundet i overgangen til en bioøkonomi.

Derudover indgår vi i et træbyggesamarbejde og har tidligere været medlem bioøkonomipanelet.