Fremtidens fossilfri samfund starter i skovene

Med et samlet skovareal på over 61 mio. hektar udgør de nordiske skove en væsentlig faktor i EU. Derfor er skovene også en vigtig brik i omstillingen til et bæredygtigt og biobaseret samfund, hvor skovene og skovenes træprodukter bruges aktivt.

Dansk Skovforenings formand, Niels Rewenlow (yderst til højre), mødtes i sidste uge med sine nordiske kolleger i Stockholm.

Med et samlet skovareal på over 61 mio. hektar udgør de nordiske skove en væsentlig faktor i EU. Derfor er skovene også en vigtig brik i omstillingen til et bæredygtigt og biobaseret samfund, hvor skovene og skovenes træprodukter bruges aktivt.

Vi anbefaler derfor Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd til samlet at fremme en skovpolitik i EU, der sikrer en produktiv og aktiv skovsektor. Skovene er vigtige for klimaet, for miljømål, for arbejdspladser og for økonomien.

Sammen med formændene for de andre nordiske skovejerforeninger lagde Niels Reventlow i sidste uge planer for blandt andet udviklingen af skovcertificeringssystemerne.

Et bæredygtig skovbrug er grundstenen for udviklingen af bioøkonomien. Derfor lægger de nordiske skovejerforeninger nu et stort arbejde i at sikre, at skovbrug og skovindustrien betragtes som en bæredygtig investering i EU’s kommende krav til bæredygtige investeringer.

Samarbejdet blandt de nordiske skovejerorganisationer er dybt forankret, og sidste uges møde i Stockholm udstikker kursen for det nordiske skovejersarbejde i første halvår af 2019.