Fremtidens skove kan mindske Danmarks CO2-problemer

Regeringens nye energiplan er et vigtigt skridt i retning af en mere grøn og vedvarende dansk energiproduktion.

Den nye energiplan er et skridt i den rigtige retning

Regeringen har udsendt sit forslag til den nye energiplan. Det er et vigtigt skridt i retning af en mere grøn og vedvarende dansk energiproduktion.

Folketinget har besluttet, at vi skal øge Danmarks skovareal. Det har Dansk Skovforening længe tilsluttet sig. Med udspillet til den nye energiplan, vil dette ønske om mere skov og natur til samfundet kunne forenes med målet om en mere grøn energiforsyning.

Skoven har altid spillet en vigtig rolle i energiforsyningen

Skovene leverer træ til træindustrien og naturoplevelser til befolkningen. Og i århundreder har skovene spillet en meget vigtig rolle i energiforsyningen. I dag forsyner skovene betydelige mængder træ til varme- og kraftvarmeværkerne, fordi træ er et billigt og CO2-neutralt brændsel. I fremtiden kan de danske skove levere større mængder træ til træindustrien og til energisektoren, hvis samfundet ønsker det. Det kan ske uden vi går på kompromis med de naturværdier, som samfundet får fra de danske skove.

Store potentialer i fremtidens skove

Hugsten i de danske skove udgør kun ca. 1/3 af tilvæksten. Produktionen af træ til energi kan sagtens øges i fremtidens bæredygtige energiproduktion. Denne udvikling ser vi også i vore nabolande, hvor der er klare indikationer på, at skovene skal spille en vigtigere rolle i den moderne, grønne energiforsyning. Men gennem de seneste 50 år har skovbruget af økonomiske grunde bestræbt sig på at begrænse produktionen af energitræ, fordi det i praksis har været en nettoudgift for skovejeren at levere overskudsproduktionen som energitræ.

Nu forventer vi, at:

  • Der gradvis åbnes for det frie brændselsvalg hos varme- og kraftvarmeværkerne.
  • Kedlerne på de kulfyrede kraftværker udskiftes eller moderniseres så de kan fyre med faste biobrændsler.
  • Der afsættes forskningsmidler til fremme af den træbaserede bæredygtige energiproduktion.
  • Der skabes incitamenter til at øge produktionen af grønt energitræ f.eks. ved øget anvendelse af ammetræer, forkultuer mv.

Vi ser desuden frem til konkrete skovpolitiske mål for, hvordan skovene i fremtiden bidrager til, at vi får mere natur i Danmark og en mindre udledning af drivhusgasser.