Friluftsrådet misforstår ministeren og Skovforeningen

Friluftsrådet misforstår ministerens svar om mountainbikekørsel og fejlciterer Skovforeningens holdning.

Friluftsrådet har på deres hjemmeside skrevet en nyhed om mountainbikekørsel i skovene og skriver at mountainbikes er almindelige cykler. Friluftsrådet giver også udtryk for Skovforeningens holdning til mountainbikes. Beskrivelsen er dog ikke korrekt.

Friluftsrådet skriver bl.a., at:

  • Dansk Skovforening gerne ser, at mountainbikes ikke betragtes som ”almindelige cykler” så
  • det bliver muligt at adskille mountainbikeryttere og skovens øvrige gæster.

Det er imidlertid Natur- og Miljøklagenævnet samt miljø- og fødevareministeren der har udtalt at mountainbike ikke er ”almindelige” cykler og at mountainbikes derfor kun må anvendes på veje og stier, der er egnede for almindelige cykler. Såvel Nævnet som ministeren sondrer netop mellem mountainbikes og almindelige cykler.

Skovforeningen siger heller ikke, at mountainbikes ikke må anvendes på de almindelige veje og stier i skovene, men Skovforeningen ser gerne, at der bliver mulighed for at etablere særlige spor, der forbeholdes mountainbikeryttere for herigennem at minimere konflikterne med andre brugergrupper.

Samtidig skal sådanne frivilligt etablerede spor der tilgodeser særlige brugergruppes behov efterfølgende kunne nedlægges af ejeren i lighed med en ejers nedlæggelse af et spor, der er en del af ”Spor i Landskabet”.