Frivilligheden er Naturplan Danmarks fuldtræffer

Skovforeningen har arbejdet vedholdende for at få frivilligheden ind som forudsætning i Naturplan Danmark og i naturforvaltningen i det hele taget. Vi er glade for at det er lykkedes. Frivillighed virker bedre og billigere end tvang.

Regeringen vil satse på frivillighed når private jordejere skal sikre og udvikle Danmarks naturværdier til glæde for hele befolkningen og de kommende generationer. Det fremgår af den Naturplan Danmark som statsministeren og miljøministeren har præsenteret i dag.

Med frivillighed rammer Regeringen plet, og Skovforeningen har arbejdet vedholdende for at få frivilligheden ind som forudsætning i Naturplan Danmark og i naturforvaltningen i det hele taget.

Langt de fleste af Danmarks naturværdier ligger nemlig på privat jord og ejes af titusindvis af lodsejere. De største muligheder for at udvikle flere og bedre naturværdier ligger også på privat jord. Frivillighed er nøglen til at få de private lodsejere til at spille med. Så virker naturpolitik bedre og billigere end med tvang.

Frivilligheden giver:

  • EN EKSTRA INDSATS FRA LODSEJERNE. Frivillighed mobiliserer ejernes motivation, engagement og egen kærlighed til naturen. Hvorimod lodsejere – ligesom alle mennesker – kun gør det nødvendige for at opfylde pligter de er blevet påtvunget.

  • SAMARBEJDE. Frivillighed er er frugtbart grundlag for samarbejde mellem lodsejere, kommuner, organisationer og naturgæster. Hvorimod tvang ødelægger samarbejder, også om natur.

  • ANSVARLIGHED og LANGVARIGE RESULTATER. Lodsejerne føler langt større ansvarlighed for naturværdier de frivilligt har været med til at skabe, og den ansvarlighed er nødvendig for at resultaterne bliver vedligeholdt langt ud i fremtiden og videregivet til de næste generationer.

  • TILLID. Tilsagnet om frivillighed er afgørende for at opbygge lodsejernes tillid til naturforvaltningen. Der er har været mange negative eksempler på at ejernes mistillid til systemet og processerne har forhindret naturprojekter, fx etablering af nationalparker.

Skovene får en stor, men endnu ukendt rolle

På andre punkter er vi ikke blevet meget klogere af Naturplanen som kom i dag:

  • Vi ved ikke hvor mange penge regeringen vil investere i mere natur på længere sigt. Foreløbig har regeringen lovet 195 millioner over tre år. Det rækker ikke langt.

  • Skovene spiller en afgørende rolle for Danmarks biodiversitet og øvrige naturværdier. Men en nøjere plan for hvordan skovene bedst bidrager til Danmarks naturværdier – og til beskæftigelse, træproduktion, klimapolitik og folkesundhed – får vi først med regeringens nye nationale skovprogram som ventes klart omkring nytår. Skovprogrammet skal også sætte rammerne for skovbruget som bæredygtigt erhverv.

Kontakt

Direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening, 4020 0597, js@skovforeningen.dk