Fugleinfluenza kan igen blive aktuelt i Danmark

Udbrud af fugleinfluenza flere steder i Europa har øget Fødevarestyrlesens bevågenhed. Skovforeningen anbefaler at der laves et tillæg til jagtlejekontrakter, som tager højde for eventuelle indskrænkninger i muligheden for at udsætte fugle.

Efter udbrud af fugleinfluenza i Rusland, Ungarn og senest i en kalkunbesætning i Sydengland overvejede Fødevarestyrelsen i sidste uge om risikoniveauet for fugleinfluenza skulle hæves i Danmark.

Fødevarestyrelsen har dog ikke fundet anledning til at hæve risikoniveauet, men opfordrer alle til at være opmærksomme på døde dyr i naturen. Læs mere på Fødevarestyrelsen hjemmeside, hvor man også kan finde deres nye pjece om fugleinfluenza.

Fugleinfluenza og jagtlejekontrakter

Skovforeningen opfordrer sine medlemmer til at være opmærksomme på at foranstaltninger i forbindelse med fugleinfluenza igen kan blive aktuelt i Danmark og måske kan medføre indskrænkninger i muligheden for at udsætte fugle.

Det kan derfor være en god ide at tage højde herfor i forbindelse med indgåelse af nye jagtlejekontrakter, ligesom det er en god ide at udarbejde et tillæg til allerede eksisterende jagtlejekontrakter.