Gammel vin på nye flasker i biomassedebatten

Debatten om brug af biomasse dukker jævnligt op, senest i et tillæg til avisen Information. Dansk Skovforening savner en helhedsbetragtning på området, og at dansk flis ikke skæres over samme kam som det importerede.

Faktasvag information forvrænger billedet af træibomassen. Bæredygtig biomasse er essentiel i den grønne omstilling.

Faktasvag information forvrænger billedet af træibomassen. Bæredygtig biomasse er essentiel i den grønne omstilling.

I denne weekend har Information udgivet et tillæg med overskriften ”I klimaets navn brænder vi verdens skove af”. Tillægget er en del af deres serie, de kalder ”Videnskab”. Der er dog ikke noget nyt i budskaberne, som har en ensidig negativ vinkel mod anvendelsen af biomasse og ikke mange fakta.

Fakta er at de danske skove vokser

Danmarks Skovstatistik 2019 er for nylig offentliggjort af Københavns Universitet. Den viser, at det danske skovareal stiger, at mængden af CO2 bundet i træer stiger (netto 2,2 mio tons CO2 i 2019), og mængden af dødt ved stiger. Samtidig er mængden af træ til byggeri, møbler, emballage og energi udtaget fra skoven også steget og udgør yderligere ca. 3,8 mio tons CO2.

Ser vi på det enkelte træ, der fældes og anvendes, så tager det lang tid før der står et tilsvarende træ samme sted. Men når et træ fældes bliver der et overskud af de begrænsende faktorer vand, lys og næringsstoffer, der øger tilvæksten på nabotræerne. Og skovstatistikken viser netop, at skoven samlet set vokser, også når der udtages træ til den grønne omstilling.

Dansk biomasse bruges primært decentralt

Den danske bæredygtigt producerede flis fra skovene afsættets primært til landets decentrale varmeværker, der ligger i kort afstand fra hvor flisen er lavet. De nye bæredygtighedskrav, som behandles politisk netop nu, viderefører de krav, som var indeholdt i den frivillige brancheaftale samt nogle yderligere krav. Det er ærgerligt, at den vinkel ikke træder tydeligere frem i Information.

Indtægter fra flis er afgørende for pleje af skov- og naturarealer

Dansk Skovforening havde 3 temaekskursioner i efteråret, der havde biomasse som emne.  Her fremhævede flere ejere blandt andet at indtægten fra flis er afgørende for pleje af skov- og naturarealer. Der var også generel enighed om, at der er behov for flere fakta i biomassedebatten ligesom politisk ro omkring fremtidens afsætning af biomasse. Du kan læse flere hovedpointer i Skovens oktobernummer.

Vi skal have noget at sætte i stedet for biomasse før vi kan udfase brugen

Biomasse til varmeproduktion er en overgangsteknologi, og det må forventes, at vi i fremtiden får brug for at anvende biomassen til andre formål, hvor det erstatter fossile produkter fx til tung trafik og bioplastikemballage.

Disse nye produkter skal dog først udvikles og kommercialiseres, ligesom der skal findes løsninger i energisektoren, som ikke involverer fossil brændsler. Dansk Skovforening arbejder for en optimal anvendelse af skovens ressourcer og mere cirkulær økonomi, hvor træet indgår i den mest optimale sted i anvendelseskæden, og skubber på for flere midler til forskning og udvikling.