Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 bliver afholdt den 20. maj.

Skovforeningen afholder generalforsamling og medlemsekskursion den 20. maj 2010 i Østdanmark.

Yderligere information angående generalforsamlingen vil komme løbende.