Generalforsamling i Skovforeningen

Skovforeningen har afholdt generalforsamling. Bestyrelse og forretningsudvalg er uændret.

Skovforeningens generalforsamling blev afholdt 24. maj i Den Gamle Stald i Auning.

Der var god deltagelse og en livlig debat om de aktuelle politiske emner. Særligt blev fremhævet vurderingsloven og generationsskifteafgifterne, som begge er lovforslag der behandles i disse dage, samt den forestående registrering af anden naturmæssig særlig værdifuld skov (§-25 skov).

Skoven 6-7/2014 bringer en reportage fra den lange og livlige debat på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen medførte ingen ændringer i bestyrelsen eller forretningsudvalget.