Generalforsamling: Nyt bestyrelsesmedlem, vedtægtsændringer og forslag om kontingent

Tirsdag den 1. november blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dansk Skovforening, hvor fire bestyrelsesmedlemmer var på valg, og der skulle tages stilling til det fremtidige kontingent og forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Det resulterede bl.a. i et nyt ansigt i bestyrelsen og ændringer omkring afholdelse af fremtidige generalforsamlinger.

 

Det var ikke kun rundt om på de danske valgsteder, at stemmesedler skulle udfyldes den 1. november – også Dansk Skovforenings generalforsamling skulle tage stilling til bl.a. vedtægtsændringer og bestyrelsens sammensætning, da ca. 60 medlemmer og særligt inviterede var mødt op på Holckenhavn Slot.

Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg, herunder Dansk Skovforenings formand, Peter A. Busck, medlem af forretningsudvalget Bendt Wedell og Jens Christian Poulsen, som alle tre havde meldt, at de modtog genvalg. Desuden var Christian Sehestedt Juul på valg, og han modtog ikke genvalg.

Bestyrelsen indstillede i stedet, at Kristian Schrøder Hart-Hansen, som er direktør for Astrup Gods, skulle vælges til bestyrelsen, og da der ikke var andre opstillede end de fire kandidater, var alle pladser i bestyrelsen dermed igen besat.

Efter generalforsamlingens afslutning holdt den nyvalgte bestyrelse møde, hvor de konstituerede sig. Resultatet blev, at bestyrelsen fortsætter som i den seneste periode med Peter A. Busck som formand for Dansk Skovforening, Niels Otto Lundstedt som næstformand og Bendt Wedell som tredje medlem af foreningens forretningsudvalg.

Mulighed for digital generalforsamling

Blandt de forslag, der skulle tages stilling til på generalforsamlingen, var tre vedtægtsændringer. De handlede bl.a. om muligheden for delvis eller fuld digital/elektronisk afholdelse af generalforsamlingen – et forslag affødt af corona – samt mulighed for elektronisk/digital stemmeafgivelse på generalforsamlingen, så de gamle papirstemmesedler kan pensioneres.

Ca. 60 medlemmer og særligt inviterede var mødt op til Dansk Skovforenings generalforsamling den 1. november på Holckenhavn Slot. Foto: Malene Breusch Hansen

Desuden foreslog bestyrelsen at ændre vedtægternes stykke om tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen. Da Dansk Skovforenings regnskabsperiode blev ændret på generalforsamlingen 2021 fra at følge kalenderåret til at gå fra 1. juli til 30. juni, blev tidspunktet for afholdelse af generalforsamling tilsvarende rykket til november måned. Bestyrelsen ønsker imidlertid mulighed for at afholde generalforsamlingen tidligere, hvis det nødvendige materiale er færdigt før, og derfor var der forslag om, at generalforsamlingen i stedet senest skal afholdes i november.

Alle forslagene til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget. De reviderede vedtægter kan findes på linket her.

Endelig havde bestyrelsen også stillet forslag om uændret kontingent for den kommende periode, og også det forslag blev vedtaget.