Generelle fald i ejendomsvurderingerne pr. oktober 2010

I denne tid modtager skovejerne den offentlige vurdering pr. 1/10 2010.

Der er igen i 2010-vurderingen taget udgangspunkt i en mere eller mindre generel regulering for alle skovejendomme med gennemsnitlige fald i ejendoms- og grundværdierne i størrelsesordenen 10% i forhold til 2008-vurderingen.

Skovforeningen tilbyder – i lighed med tidligere år – mod fakturering af den medgåede tid at foretage en gennemgang af din skovvurdering såfremt du er i tvivl om rimeligheden heraf.

Ønsker du en gennemgang af vurderingen beder vi dig sende den, så vi har den i hænde senest d. 10. juni,, da fristen for påklagelse af vurderingen er 1. juli.