Gennemsigtighed i træmarkedet

Konkurrencestyrelsen undersøger om Dansk Skovforening og resten af skovbruget begår konkurrencebegrænde aktiviteter. Det gør vi ikke - vi skaber gennemsigtighed i træmarkedet for at sikre fri konkurrence. Læs Skovens leder fra februar 2007.

Tirsdag den 30. januar kl. 9.00 mødte Konkurrencestyrelsen op hos Dansk Skovforening og en række andre aktører i skovbruget. Vi skulle ransages. Konkurrencestyrelsen medbragte en dommerkendelse og et brev:

“Konkurrencestyrelsen har en formodning om at der på markedet for råtræ foregår konkurrencebegrænsende aktiviteter i form af aftaler om priser og forretningsbetingelser, produktionsbegrænsninger mv.

Konkurrencestyrelsen har ligeledes en formodning om at Dansk Skovforening er involveret i disse aktiviteter.

Virksomheders aftaler om priser og forretningsbetingelser, produktionsbegrænsninger m.v. er omfattet af forbudet i Konkurrencelovens § 6, stk. 1. …”

Vi kunne ikke, og vi kan stadig ikke, få oplyst hvorfor Konkurrencestyrelsen formoder at der foregår konkurrencebegrænsende aktiviteter på træmarkedet.

Efter en dags ransagning tog Konkurrencestyrelsen hjem med kopier af mails, notater og mødereferater. Det bliver nu læst, og Konkurrencestyrelsen vil vurdere om der foregår konkurrencebegrænsende aktiviteter. Indtil videre er det umuligt at vide om Konkurrencestyrelsen vil forfølge sagen.

Skovforeningen mener naturligvis ikke at vi overtræder konkurrencereglerne. Vi er derfor meget overraskede over Konkurrencestyrelsen uanmeldte besøg.

Skovforeningen arbejder for at skabe gennemsigtighed i markedet med henblik på at sikre fri og effektiv konkurrence.

Vi informerer skovejerne om hvilke træpriser der betales på de udenlandske træmarkeder, og vi supplerer denne information med en historisk prisstatistik for træhandlen i Danmark samt et konjunkturbarometer.

Denne markedsviden formidles af Handelsudvalget til skovejerne via Skoven og www.danskskovforening.dk. Konkurrencestyrelsen har endda bedt Skovforeningen om at gøre informationen tilgængelig for alle på vores hjemmeside.

I teorien er det en forudsætning for et frit marked at aktørerne har fuld viden om udbud, efterspørgsel og priser. Men det danske træmarked er præget af nogle få store industrier der køber træ fra tusinder af individuelle skovejere som på egen hånd umuligt kan følge med i markedets udvikling. Derfor informerer Skovforeningen og Handelsudvalget skovejerne om hvilke træpriser der betales i udlandet.

Vi giver ikke skovejerne råd om hvilke priser de bør sælge til i fremtiden – det er nemlig forbudt for Skovforeningen.