Gode diskussioner på ERFA-dagen for skovejende kommuner

Dansk Skovforening holdt i samarbejde med Frederikshavn Kommune ERFA-dag den 14. november i Frederikshavn. En dag med god diskussionslyst og viden.

Danmarks nordligste kommune lagde lokaler og skov til efterårets ERFA-dag for skovejende kommuner.

Ejerstrategi som kommune

Formiddagens første emne var ejerstrategier for kommuner. Vi fik en fin gennemgang af hovedinteresserne i forhold til skovene i Frederikshavn gennem de sidste godt 100 år. Dette er tydeligt, at der har været forskellig fokus fra før 1900, hvor arealerne meget blev brugt til dans, skovbal og koncerter, mens det senere mere var brændsel, beskæftigelsesprojekter, rekreative tiltag, flersidig drift og nu verdensmålsskov.

Den efterfølgende debat bragte os vidt omkring i forhold til skovrejsning, grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, planlægning, NGOer, driftsmål og politikerindblanding. En konklusion var, at flere af kommunerne kunne bruge en aktiv opdateret skovpolitik – dels for at skabe kontinuitet og dels for at have noget at kommunikere ud fra.

Offentlige udbud

Mange kommuner udbyder større eller mindre dele af deres drift i skoven. Vi fik flere gode anbefalinger og opmærksomhedspunkter fra oplægsholderen og igen en livlig snak om muligheder og begrænsninger.

En af anbefalingerne var at passe på all inklusive udbud – eller i hvert fald sørge for at få det delt op i nogle delpunkter – både for at kunne vurdere eksempelvis fokus på sikkerhed, men også for at kunne sanktionere hvis dele ikke løses ønskeligt.

Klima og biodiversitet

Over frokost gik turen i skoven med flere stop undervejs. Der var ældre skov, hvor der blev arbejdet med at variere bevoksningen, ældre skovrejsning i vækst efter tynding og bar jord, hvor der var planer om skovrejsning.

En god dag hvor mange aktuelle emner blev vendt også hensyn til klima og biodiversitet.

Der planlægges et nyt EFRA-møde for skovejende kommuner i foråret. Emnet er ikke fastlagt, men der er forslag om biodiversitet i skoven.