Gode udmeldinger fra regeringen til skovbruget

Så snart den nye regering var dannet, skrev Skovforeningen til 5 ministre. Vi har nu haft gode møder med de 4. Regeringen ved at skovene kan levere løsninger på vigtige problemer. Nu glæder vi os til at se hvad den vil gøre ved det.

Så snart den nye regering var dannet, skrev Skovforeningen til 5 ministre. Vi har nu haft gode møder med de 4:

 

Miljø- og Fødevareministeren anerkender skovenes rolle i en grøn økonomi

Skovenes minister Eva Kjer Hansen forstår behovet for politiske målsætninger for skovene – både mål for en øget træproduktion som bidrag til en grøn omstilling og mål for skovenes biodiversitet.

Hun er fuldt bevidst om skovenes mange muligheder og værdier, og regeringen vil i både en natur- og en skovpakke i foråret 2016 skrive politiske målsætninger for skovene.

Hun er også helt klar på at der for biodiversiteten må sættes konkrete mål inden valg af virkemidler, fx urørt skov. Hun inviterede til tæt samarbejde om at udvikle scenarier for øget biodiversitet i skovene.

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren ønsker dansk træ til energi

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt bekræftede at dansk træ er særlig velkomment som vedvarende energikilde, til gavn for både klimaet og beskæftigelsen på landet. En fossilfri fremtid er fortsat regeringens mål, og en kommission er på vej for at se på energipolitiske mål og midler for 2020-2030.

Det er vigtigt at politikerne sætter troværdige mål for brugen af træ til energi og aktivt udnytter træproduktionen i klimapolitikken.

 

Transport- og bygningsministeren ser på træets muligheder i byggeriet

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt fremlægger i december 2015 en analyse af muligheder, effekter og barrierer ved øget brug af træ i byggeriet. Skovforeningen opfordrede til at følge analysen op med et træbyggeprogram.

Ministeren lovede at hvis lovgivningen ubegrundet diskvalificerer brug af træ, vil han medvirke til at rydde forhindringerne af vejen. Han mener at træ er et godt materiale som samfundet skal bruge mere af.

 

Erhvervs- og vækstministeren vil hurtigt se på stormfaldsordning

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen lovede at se på stormfaldsordningen så snart udvalget der evaluerer ordningen, har afleveret sin rapport i december 2015.

Det er et vigtigt. Inden næste stormfald bør loven definere klart hvornår stormfaldsordningen aktiveres, ordningen bør åbnes for alle skove, reglerne for forsikring og stormfaldstilskud bør ensrettes og administrationen af ordningen forenkles.

Samme ministerium skal også tilstræbe at Danmark implementerer EU-regler under hensyn til dansk konkurrenceevne og regelforenkling, og det har skovbruget også brug for.

 

Skatteministeren sender sine embedsmænd

Endelig havde Skovforeningen bedt skatteminister Karsten Lauritzen om et møde for at drøfte blandt andet generationsskifte og vurdering af skov.

Ministeren har i første omgang bedt sine embedsmænd møde os for at tale om en ny model for skovvurderinger.

 

Regeringens første udmelding er positiv og vigtig

Det er godt at den nye regering ved at skovene kan levere løsninger på vigtige problemer, blandt andet ved at levere et fossilfrit og miljøvenligt råstof samtidig med at skovenes naturværdier øges.

Nu glæder vi os til at se hvad regeringen vil gøre ved det.