Godt forslag til Finanslov 2007

Endnu en lettelse i skovbrugets ejendomsskat, en skrotningsordning for brændeovne og i øvrigt uændrede ordninger for skovbruget. Skovforeningen er tilfreds med Regeringens forslag til Finanslov 2007.

Regeringens har offentliggjort sit forslag til Finanslov 2007 i dag. Der er flere gode nyheder for skovbruget:

Skovbruget følger landbrugets lettelse i ejendomsskatten

De private skoves ejendomsskat lettes mellem 2 og 3 millioner kr i alt i 2007. Det er et led i en generel nedsættelse af den kommunale grundskyldspromille for skov- og landbrug med 0,7 promille fra og med 2007.

Skovforeningen er glad for denne forståelse for skovbrugets vilkår og for at vores argumenter for nytten af at nedsætte skatten på skov er imødekommet.

Skrotningsordning for brændeovne

Regering vil indføre en ordning der præmierer forbrugerne for at udskifte den gamle osende brændeovn.

Det kan mindske forureningen fra brændeovne mærkbart – og det kan både øge brændefyringens omfang og omdømme.

Skovbrugets ordninger er uændrede

Bevillingerne til skovbrugets ordninger er stort set uændrede. Det gælder ordningerne:

  • Konsulentvirksomhed i skovbruget (6,6 millioner kr)
  • Produktionsudvikling af skovbrugsprodukter (5,5 millioner kr)
  • Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt (4,1 millioner kr)
  • Skovbrugsforanstaltninger iht. Skovloven (130,9 millioner kr)

I Finanslovsforslaget regnes ikke med stormfald i 2007 eller i årene frem til 2010. Den samlede udgiftsbevilling til ordningen ”Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald” er i 2007 på 0,7 millioner kr. Udgiftsbevillingen i 2006 var på 67,7 millioner kr.