Godt nyt om stormfaldsordning: Faldet kan korrigeres i ansøgning

Stormrådet har accepteret at skovejere i nogle tilfælde kan ændre typen af fald (spredt fald/fladefald) fra forsikringsanmeldelsen til ansøgningen om gentilplantning. Det er en god opblødning af administrationen.

Naturstyrelsen meddeler nu at det muligt at ændre i typen af stormfald fra anmeldelse til ansøgning:
For at imødekomme et behov har Stormrådet accepteret, at ejer i nogle tilfælde kan ændre typen af fald (spredt fald/fladefald) fra anmeldelsestidspunktet til forsikringsselskabet og ansøgning om gentilplantning.
Styrelsen har tidligere oplyst, at dette ikke er muligt. Den praksis revideres hermed. Det er således i begrundede tilfælde muligt, at ændre stormfaldstype fra anmeldelse til ansøgning.
Skovforeningen er glad for denne opblødning af administrationen af stormfaldsordningen.