Godt regnskab fra DSHwood

DSHwood A/S' regnskab for 2006/2007 viser et overskud på 7,3 millioner kr. før skat. Der er blevet omsat omkring 400.000 m3 træ hvilket er 60 % mere end året før.

DSHwood A/S’ regnskab for året 2006/2007 viser et bruttoresultat på 14,9 millioner kr. og et overskud på 7,3 millioner kr. før skat. Der er blevet omsat omkring 400.000 m3 træ hvilket er 60 % mere end året før.

Det er et godt resultat som skyldes afviklingen af det sidste stormfaldstræ fra 2005, generelle prisstigninger på træmarkedet samt etablering på det tyske marked.

Det har været hårdt arbejde at skabe denne vækst, og arbejdet fortsætter: DSHwoods mål er et blive en af de store spillere i træhandel i Europa for at kunne varetage de danske skovejeres interesser bedst muligt.

DSHwood ejes af Dansk Skovforening, skovejernes brancheorganisation. Skovforeningens udbytte fra DSHwood bliver i år 900.000 kr. Disse penge er med til at finansiere Dansk Skovforenings arbejde for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier.