Gør skovbruget synligt

Jo mere åbne skovene viser sig og jo bedre omverdenen kender skovbruget, jo bedre vilkår får skovejerne. To arrangementer i foråret 2006 trækker omverdenen ud i skovene: Skovens Dag og Naturfredningsforeningens affaldsindsamling.

Jo mere åbne skovene viser sig og jo bedre omverdenen kender skovbruget, jo bedre vilkår får skovejerne. To arrangementer i foråret 2006 trækker omverdenen ud i skovene – og kalder på skovenes deltagelse. Det er vigtigt at mange skove er med, og derfor opfordrer Skovforeningen vore medlemmer til at deltage:

Skovens Dag 7. maj. Skovens Dag giver skovbruget stor opmærksomhed. Dagen spreder viden og positive holdninger om skovene – og kan bruges til at markedsføre skovenes produkter. Det fælles tema i 2006 er ”Skovens Energi”. Det giver skovene gode muligheder for at markedsføre fx brænde i deres arrangement. Skovejerne bestemmer dog selv om de vil bruge temaet eller ej.

Nogle private skove afholder sig fra at deltage på grund af statsskovenes store arrangementer. Det er synd for det vigtigste er ikke hvor mange gæster der kommer på de enkelte arrangementer. Det vigtigste er at mange skove er med, at gæsterne får en god oplevelse og at skovejeren får sit budskab igennem til gæsterne og også gerne til pressen.

Små arrangementer er derfor også meget velkomne og de kan gennemføres med et beskedent forbrug af tid og penge.

Kontakt Eva Skytte es@skovforeningen.dk i Skovforeningen.

Naturfredningsforeningens affaldsindsamling 26. martsI kampagnen ”Hold Naturen Ren” samler Danmarks Naturfredningsforening affald ind fra naturen – på én søndag i marts. For skovene er det en oplagt chance til at få fjernet ulovligt affald og få pressens opmærksomhed på dette dybt generende problem.

”Hold Naturen Ren” blev afviklet første gang i 2005. Mere end 2500 frivillige gik over 1000 km langs veje og stier og samlede dåser, plastflasker, pap og papir op undervejs. Det var den mest pressedækkede aktivitet i Naturfredningsforeningens historie. Hele den landsdækkende presse og stort set alle lokalaviser var ude på reportage.

De aktive i Naturfredningsforeningen ved at de også gør skovene en stor tjeneste denne dag. Derfor vil de forvente at ejere og ansatte i de deltagende skove også selv deltager i samarbejdet. Derfor bør skovens folk selv gå med ud og være synlige den 26. marts – ikke mindst overfor pressen.