Grænse for træers højde

Det er nok vandforsyningen der sætter grænsen for hvor høje træer kan blive. Målinger på verdens højeste træer antyder at der nok vil være en overgrænse et sted mellem 122 og 130 m.

Det er nok vandforsyningen der sætter grænsen for hvor høje træer kan blive. Målinger på verdens højeste træer antyder at der nok vil være en overgrænse et sted mellem 122 og 130 m.

Træhøjde. Foto: Søren Fodgaard, Dansk Skovforening

Træhøjde. Foto: Søren Fodgaard, Dansk Skovforening

Verdens højeste træ er for nylig blevet målt til at være 115,2 m. Det er en redwood (Sequoia sempervirens) i Californien (se Skoven 10/06, s. 482). Det er et nåletræ som kan minde om taks i udseende. Det har ført til spørgsmålet om hvor høje træer i det hele taget kan blive. Emnet er undersøgt af nogle amerikanske planteforskere. De hentede grene fra toppen af 5 af de allerhøjeste træer, inklusive det dengang højest kendte træ på 112,3 m. De antog at det er vandforsyningen der sætter grænsen for træernes vækst. Træerne skal jo hente vand fra jorden op til toppen af kronen. Det kræver energi, og der kan være fysiske grænser for hvor højt vand kan hæves. Derfor undersøgte de fire faktorer som normalt ses i planter der udsættes for tørke.

Læs mere her