Grøn Vækst 2.0 åbner for frit brændselsvalg

Regeringen og Dansk Folkeparti aftaler at arbejde for et frit brændselsvalg på de mindre kraftvarmeværker. Det er et gammelt ønske i Skovforeningen der nu ser ud til at blive virkelighed.

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte den 9. april at opdatere sidste års Grøn Vækst til den nye Grøn Vækst 2.0.

Aftalen forpligter parterne til at arbejde for et frit brændselsvalg på de mindre kraftvarmeværker.

To fluer med ét smæk

Det vil forbedre land- og skovbrugets afsætningsmuligheder for biomasse til de mindre kraftvarmeværker. Samtidig er det et miljøpolitisk skridt i den rigtige retning for Danmark som har en målsætning om 30 % vedvarende energi i 2020.

Skovforeningen har længe ønsket dette

Dansk Skovforening har længe presset på for at fjerne de mindre kraftvarmeværkers forhindring imod at anvende afgiftsfrie brændsler så fx træflis og halm i langt flere tilfælde kan anvendes lokalt. Det vil gøre træflis mere konkurrencedygtigt fordi flisen har forholdsvis høje transportomkostninger.

Den nuværende fødevareminister Henrik Høegh (V) udtalte allerede i sommeren 2009 under arbejdet med Grøn Vækst at der i den kommende skovpolitiske redegørelse skulle arbejdes for at øge udnyttelsen af træflis i kraftvarmeværkerne. Det har Regeringen og Dansk Folkeparti nu i stedet indfriet gennem denne aftale.

Hvor bliver det skovpolitiske udvalg af?

Skovforeningen hilser naturligvis den nye aftale velkommen.

Men vi venter fortsat noget forundret på det skovpolitiske udvalg som regeringen lovede den 1. april 2009 i erkendelse af at skovene var blevet glemt i Grøn Vækst. Nu er skovene så tilsyneladende blevet overhalet indenom af en runde to for landbruget med Grøn Vækst 2.0.