Grønt lys for feromoner efter påske – forhåbentlig

Det værste billeangreb i 25 år truer de danske granskove. Traditionel og miljøvenlig biologisk forebyggelse ved hjælp af duftstoffer har afventet et grønt lys fra Miljøstyrelsen. Skovforeningen tror på at det kommer umiddelbart efter påske.

Det værste billeangreb i 25 år truer de danske granskove. Det er barkbillen typografen der har opformeret sig kraftigt siden stormfaldet i 2005 og den varme sommer i 2006.

Skovbruget står parat til at afværge en katastrofe i 100 millioner kr. klassen. Et vigtigt redskab er duftstoffer som lægges på fældede træer i skovene inden den 15. april. Fra den dag flyver de nye biller ud og formerer sig endnu mere. De vil så slå sig på de træer der har fået duftstoffer, hvorefter træerne og alle deres biller flyttes ud af skoven så de ikke længere er en smitterisiko.

Duftstofferne (feromoner) har været kendt og brugt i årtier, men nye regler forhindrer brug af feromoner uden myndighedernes tilladelse. I 6 uger har forskere og skovfolk (herunder Dansk Skovforening) bedt Miljøstyrelsen om afklaring af juraen så foranstaltningerne imod barkbilleangrebet kan fortsætte. Nu er sagen blevet akut, og i dag har Skovforeningen anmodet Miljøstyrelsen om straks at træffe foranstaltninger der sikrer at feromoner lovligt kan bruges.

Vi håber og tror at Miljøstyrelsen giver grønt lys senest tirsdag den 10. april således skovbruget kan nå at fremskaffe og udlægge feromoner i skovene inden den 15. april.