Grotesk afgift på brænde

Man skulle tro at det var løgn: I forventning om at Danmark bliver et mere fossilfrit samfund, vil Folketinget lægge afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme. Læs lederen fra Skoven 11/2012.

Man skulle tro at det var løgn:

I forventning om at Danmark bliver et mere fossilfrit samfund, går Folketinget nu den modsatte vej og lægger afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme.

Den nye afgift skal lukke et hul i statskassen på 2,8 milliarder kr. Hullet opstår når danskerne gør som ønsket: Bruger mindre kul, olie og gas og betaler derfor færre afgifter af disse fossile energikilder til staten.

Den nye afgift har fået det forskønnende og uforståelige navn ”forsyningssikkerhedsafgift”. Den
blev foreslået af den borgerlige regering, overtaget af den nuværende og aftalt af et bredt flertal i Folketinget i Energiforliget i 2012. Et lovforslag bliver fremsat i foråret 2013, og der lægges op til at afgiften fases ind fra 2014 og får fuld effekt fra 2020.

Til den tid forventes brænde at levere omkring 400 millioner kr årligt til staten gennem den nye afgift. Imens går fx vindmøller, solpaneler og jordvarme fri.

Ingen har vurderet konsekvenserne, selv om de er negative

Afgiften er udtænkt bag et skrivebord.

Den kunne samle politisk enighed, og derfor er den ikke blevet diskuteret af politikerne eller i offentligheden. Ikke før nu hvor embedsmænd sidder og forbereder det lovforslag der skal få afgiften vedtaget i 2013.

Ingen har vurderet eller regnet på afgiftens konsekvenser for fx klimaet, landdistrikterne, grænsehandelen, skovene, brændemarkedet og administrationen. Så politikerne bag energiforliget aner næppe hvor galt afgiften vil virke på blandt andet disse punkter.

Normalt skal der et ramaskrig i befolkningen til for at ændre et forlig indgået af et bredt flertal. Og sagen rummer et muligt ramaskrig fordi afgiften er så grotesk i modstrid med den klimapolitik som stort set alle politikere ellers hylder og smykker sig med. Også skovpolitisk går afgiften stik imod alle smukke hensigtserklæringer fra alle sider af Folketinget.

Skovforeningen vil, sammen med vore mange ligesindede i sagen, bruge vinteren på et sidste forsøg overfor politikerne på at stoppe vanviddet: Danmark skal så vidt muligt være et fossilfrit samfund, og afgifter bør i hvert fald ikke trække den modsatte vej.

Embedsmændene kender ikke virkeligheden i skovbruget

Der er en reel risiko for at det ikke lykkes at stoppe afgiften politisk. Derfor arbejder Skovforeningen også i et teknisk spor:

Over for embedsmænd forsøger vi at påvirke udformningen af afgiften så den tager højde for virkeligheden i skovbruget hvor over 25.000 ejendomme producerer brænde.

Danmark har ikke tidligere lagt en punktafgift på så mange producenter. Vi kan slet ikke forestille os hvordan det skal kunne administreres og kontrolleres, og netop derfor kan vi frygte det værste når embedsmænd i den bedste mening, men uden skovbrugskendskab, skal gennemføre en uduelig politisk beslutning.

Derfor er vi i dialog med embedsapparatet i den kommende vinter: De skal vide hvad det er for en virkelighed i skovbruget, de arbejder med.